Sikkerhedsstyrelsen
  1. Print
  2. Zoom ind
  3. Zoom ud

Få styr på strålingen og UV-typen

For mange solcentre lever ikke op til solarieloven. Det viser en kontrolindsats fra Sikkerhedsstyrelsen.Budskabet er klart: du skal som ejer sikre, at solarier i ubemandede solcentre er af UV-type 3, og at de overholder grænseværdierne for udstråling. Styrelsen planlægger en ny kontrolindsats i år og politianmelder de solcentre, der ikke overholder loven.

I november og december 2015 udførte Sikkerhedsstyrelsen for første gang efter solarielovens vedtagelse kontrolmålinger på området. Målingerne er foretaget rundt om i landet og havde især fokus på strålingsniveauer. Der er 624 solcentre registreret hos Sikkerhedsstyrelsen – og dit solcenter er et af dem. Derfor skriver vi til dig for at dele resultaterne med dig og samtidig gøre det klart over for alle solcentre, at loven skal overholdes.

Overskrider grænseværdier
Sikkerhedsstyrelsen har besøgt 14 solcentre. Der er i alt kontrolleret 59 solarier og foretaget 29 UV-målinger. Kontrollerne viste, at 62 procent af solarierne overskrider grænseværdien på 0,3 W/m2. Kun 38 procent af solarierne overholder grænseværdien – men det betyder ikke, at de alle sammen nødvendigvis er lovlige, da der også foretages andre målinger. Her er det vigtigt at slå fast, at det er solcenter-ejerens ansvar, at solarierne overholder de grænseværdier, der er fastsat i lovgivningen. Sikkerhedsstyrelsen ser især, at der er problemer med udstrålingen fra ansigtssolene.

Ulovlig UV-type
Udover problemer med den effektive udstråling, som er det grænse-værdien på 0,3 W/m2 gælder for, så er der også problemer med ulovlige UV-typer. Styrelsen har målt udstråling og opgjort resultaterne efter solarier, der udsender stråling af henholdsvis UV-type 3 og andet end UV-type 3 stråling. Efter solarieloven må der i ubemandede solcentre kun anvendes solarier af UV-type 3. De målte solarier stod i ubemandede solcentre. Tallene viser desværre, at 86 procent ikke overholder loven, da de udstråler andet end UV-type 3 stråling.

Sikkerhedsstyrelsen er i øjeblikket i gang med at politianmelde de solcentre, der har overtrådt loven. Og styrelsen planlægger en ny kontrolindsats i 2016.

Du kan læse mere om lovkravene - og hvordan du kontakter os med spørgsmål, på sik.dk. Søg evt. på solarier.

HUSK

  • Solariet skal være mærket med UV-type
  • Kun solarier med UV-type 3 må benyttes i ubemandede solcentre.
  • Der skal være synlig skiltning om generelle sundhedsråd til brugeren af solariet ophængt på en fremtrædende plads i solcenteret. Find plakat på sst.dk.
  • Solariet skal være udstyret med timer eller timerfunktion. Solariet skal afbrydes automatisk, inden eksponeringstiden overstiger 110 procent af den indstillede værdi.
  • Brugerne skal have adgang til beskyttelsesbriller.
  • Der skal være en letforståelig betjeningsvejledning ophængt ved solariet.
  • Den effektive udstråling må ikke overstige 0,3 W/m2 vægtet efter spektrummet for rødmepåvirkninger (se bilag 1 i solarieloven på retsinformation.dk).

Sidst opdateret: 03-feb-2017
Kontaktperson: webmaster