Sikkerhedsstyrelsen
  1. Print
  2. Zoom ind
  3. Zoom ud

Akkreditering

Akkreditering er væsentlig for, at danske virksomheder kan sikre kvaliteten af deres arbejde. I Danmark varetages akkreditering af DANAK. Læs mere om DANAK og Sikkerhedsstyrelsens rolle i det danske akkrediteringssystem.


Akkreditering er væsentligt for, at danske virksomheder kan sikre kvaliteten af deres arbejde. Bedre styring af kvaliteten giver større sikkerhed og bedre konkurrenceevne.

Sikkerhedsstyrelsen har udpeget DANAK som Danmarks nationale akkrediteringsorgan og fører tilsyn med, at DANAK opfylder EU's krav til nationale akkrediteringsorganer.

Alle akkrediteringsopgaver varetages af DANAK. På DANAKs hjemmeside kan du finde flere oplysninger om akkreditering, og om hvordan du kan blive akkrediteret.

Link til DANAKs hjemmeside

Bekendtgørelse nr. 913 af 25/9 2009 om akkreditering af virksomheder

Bekendtgørelse nr. 1230 af 11/12 2009 om udpegning af det nationale akkrediteringsorgan


Sidst opdateret: 11-dec-2013
Kontaktperson: webmaster