Sikkerhedsstyrelsen

Legal metrologi

Sikkerhedsstyrelsen udsteder og administrerer regler om måleinstrumenter - primært forbrugsmålere, vægte og benzinstandere. Læs mere om hvad legal metrologi er og om reglerne på de forskellige områder.


Hvad er legal metrologi

Metrologi er læren om måling og vægt. Legal metrologi sikrer målingers nøjagtighed, hvor disse har indflydelse på sundhed, sikkerhed og gennemskueligheden af økonomiske transaktioner.

Liste over bemyndigede laboratorier - vægte

Du kan vælge ét af disse bemyndigede (godkendte) laboratorier til at reverificere din vægt. Flere af de bemyndigede laboratorier har afdelinger rundt om i landet.

Akkreditering

Akkreditering er væsentlig for, at danske virksomheder kan sikre kvaliteten af deres arbejde. I Danmark varetages akkreditering af DANAK. Læs mere om DANAK og Sikkerhedsstyrelsens rolle i det danske akkrediteringssystem.

Bemyndigede laboratorier

Sikkerhedsstyrelsen bemyndiger laboratorier til at foretage verifikation af målere og målesystemer omfattet af Sikkerhedsstyrelsens regler om måleteknisk kontrol.

Bemyndigede målerleverandører

Sikkerhedsstyrelsen bemyndiger målerleverandører til at udstede overensstemmelseserklæringer ved montering af varmefordelingsmålere

Bemyndigede organer

Sikkerhedsstyrelsen udpeger bemyndigede (notificerede) organer til gennemførelse af overensstemmelsesvurdering af måleinstrumenter omfattet af Måleteknisk Direktiv (MID) og Direktivet om ikke-automatiske vægte (NAWI). Se her, hvem der er bemyndigede organer under MID og NAWI.

MID-certifikat

Et MID-certifikat er en EF-typegodkendelsesattest udstedt af et notificeret organ i henhold til modul B eller H1 i Måleinstrumentdirektivet (MID). Her kan du finde certifikater udstedt af danske notificerede organer.

Markedsovervågning og tilsyn

Inden for metrologi skelner vi mellem markedsovervågning og tilsyn. Markedsovervågning foretages af måleinstrumenter før de bliver bragt i anvendelse. Tilsyn foretages af måleinstrumenter efter de er installeret.