Sikkerhedsstyrelsen
  1. Print
  2. Zoom ind
  3. Zoom ud

Bemyndigede organer

Sikkerhedsstyrelsen udpeger bemyndigede (notificerede) organer til gennemførelse af overensstemmelsesvurdering af måleinstrumenter omfattet af Måleteknisk Direktiv (MID) og Direktivet om ikke-automatiske vægte (NAWI). Se her, hvem der er bemyndigede organer under MID og NAWI i Danmark.Sikkerhedsstyrelsen bemyndiger virksomheder til at foretage overensstemmelsesvurdering af måleinstrumenter omfattet efter flg. regler:

Bekendtgørelse nr. 313: Bkg. om tilgængeliggørelse på markedet af måleinstrumenter.

Bekendtgørelse nr. 312: Bkg. om tilgængeliggørelse på markedet af ikke-automatiske vægte.

Bemyndigede organer tildeles et identifikationsnummer. Identifikationsnummeret anbringes efter ”CE”-mærkningen og den supplerende metrologimærkning ”M”, i de tilfælde overensstemmelsesproceduren kræver det. Her kan du finde identifikationsnummer og kontaktoplysninger på bemyndigede organer, samt de opgaver de er bemyndiget til at udføre:

Virksomheder som er bemyndiget til overensstemmelsesvurdering

Opgave Identifikationsnummer på organ / laboratorium/fabrikant
Ikke-aut vægte/modul B 0199    
Ikke-aut vægte/modul F 0198 0200 1776
Ikke-aut vægte/modul D 0200    
Vandmålere/modul B 0200    
Vandmålere/modul D 0200    
Vandmålere/modul F 0200    
Gasmålere/modul B - Inkl. gaskonverteringsenheder 0200    
Gasmålere/modul D - Inkl. gaskonverteringsenheder 0200    
Gasmålere/modul F - Inkl. gaskonverteringsenheder 0200    
Elmålere/modul B 0539    
Elmålere/modul D 0200    
Varmeenergimålere/modul B 0200    
Varmeenergimålere/modul D 0200    
Varmeenergimålere/modul F 0200    
Målesystemer til andre væsker end vand/modul B 0200    
Målesystemer til andre væsker end vand/modul D 0200    
Målesystemer til andre væsker end vand/modul F 0200 1817 1776
Målesystemer til andre væsker end vand/modul G 0200 1817  
Automatiske vægte/modul B 0199    
Automatiske vægte/modul F 0198 0200 1776
Automatiske vægte/modul G 0199    
Flerdimensionale måleinstrumenter/modul B 0199    

Nummer og kontaktoplysninger på bemyndigede organer

Nr. Bemyndiget organ

Hovednummer

Mailadresse

0198 Scanvaegt Calibration A/S, Johan Gutenbergs Vej 5-9, 8200 Århus Tlf. 86 78 46 22 info@scanvaegt.dk
0199 DELTA Dansk Elektronik, Lys & Akustik, Venlighedsvej 4, 2970 Hørsholm Tlf. 72 19 40 00 legal@delta.dk
0200 FORCE Certification A/S, Park Allé 345, 2605 Brøndby Tlf. 43 26 71 77 cert@force-cert.dk
0539 UL International Demko A/S, Borupvang 5A, 2750 Ballerup Tlf. 44 85 65 65 info.dk@ul.com
1776 Trescal A/S, Mads Clausens Vej 12, 8600 Silkeborg Tlf. 87 20 69 69 dkcalib@trescal.com
1817 DOMS Metrology ApS, Formervangen 28, 2600 Glostrup Tlf. 43 29 94 70 mail@domsmetrology.dk

Se her, hvem der er bemyndigede organer i EU. Link til Nando.


Sidst opdateret: 09-jan-2017
Kontaktperson: webmaster