Sikkerhedsstyrelsen
  1. Print
  2. Zoom ind
  3. Zoom ud

Lov om gas, vvs og kloak

Lov om gasinstallationer og installationer i forbindelse med vand- og afløbsledninger definerer områderne for autorisationskrævende arbejde inden for gas, vand og sanitet (vvs) og kloak.


Loven indeholder desuden krav for opnåelse af autorisation m.v., og hjemmel til udstedelse af nærmere bestemmelser ved områder inden for gas, vvs og kloak.

Hent link til loven og senere ændring af den:

Link til lov om gasinstallationer og installationer i forbindelse med vand- og afløbsledninger, lovbek. nr. 988 af 8. december 2003


Sidst opdateret: 21-dec-2011
Kontaktperson: webmaster