Sikkerhedsstyrelsen
  1. Print
  2. Zoom ind
  3. Zoom ud

Kvalitetsstyringssystem - gas og vvs

Sikkerhedsstyrelsen har godkendt en række kontrolinstanser til at varetage godkendelse og overvågning af autoriserede virksomheders kvalitetssystemer. Find vejledning til indførsel af et KS-system.


Specifikt for gas
Hvis en virksomhed skal udføre installations- eller servicearbejder på gasinstallationer, skal der implementeres et KS-system i virksomheden.

Specifikt for vvs og kloak
Hvis en virksomhed alene skal udføre installations- og servicearbejder på vand- og sanitetsinstallationer, kan virksomheden vælge at implementere et KS-system eller at tilslutte sig den særlige tilsynsordning.

Indberetning til Sikkerhedsstyrelsen
De godkendte kontrolinstanser indberetter til Sikkerhedsstyrelsen, om KS-systemet er godkendt ved indsendelse af indberetningsskema.

Se godkendte kontrolinstanser

Ved nyansøgninger er det virksomheden, som skal sende indberetningsskemaet sammen med ansøgningen om autorisation til Sikkerhedsstyrelsen.

Link til indberetningsskema og vejledning

Kontrolinstanserne kan tilbyde rådgivning og vejledning i opbygning af simple KS-systemer og mulighed for at anvende den særlige tilsynsordning mv.

Særlige krav til KS-systemer
Kravene til de simple kvalitetsstyringssystemer fremgår af bekendtgørelse nr. 1674 af 14. december 2006 om autorisation og drift af virksomhed som vvs-installatør, vand- og sanitetsmester, godkendt kompetent virksomhed eller kloakmester.

Også kravene til den særlige tilsynsordning fremgår af bekendtgørelsen, og de er baseret på en kontrol af dels virksomhedens dokumentation og dels et konkret udført arbejde.

Link til bekendtgørelse nr. 1674

Eksempler på KS-systemer
Som vejledning til virksomheder og kontrolinstanser har vi udarbejdet nogle eksempler på KS-systemer:


Sidst opdateret: 09-jan-2014
Kontaktperson: webmaster