Sikkerhedsstyrelsen
  1. Print
  2. Zoom ind
  3. Zoom ud

Sagsbehandlingstid af din autorisation

Sikkerhedsstyrelsen træffer afgørelse om autorisation senest 60 dage efter modtagelsen af ansøgningen og alle nødvendige dokumenter.


Fristen kan forlænges 1 gang, hvis sagens kompleksitet berettiger til det.

Hvis man ikke har hørt fra os inden for de 60 dage, kan autorisationen anses for givet. Det forudsætter dog, at al nødvendig information og dokumentation er vedlagt ansøgningen.

Se andre mål for service og betjening i Sikkerhedsstyrelsen


Sidst opdateret: 30-aug-2011
Kontaktperson: webmaster