Sikkerhedsstyrelsen
  1. Print
  2. Zoom ind
  3. Zoom ud

Ansøgning om dispensation

Du skal søge om dispensation til midlertidig videreførelse af din virksomhed, hvis din virksomhed i en periode ikke har tilknyttet en teknisk ansvarlig.


Hent ansøgningsblanketter til midlertidig videreførelse af virksomhed uden teknisk ansvarlig.

Du kan kun søge om dispensation for 3 måneder ad gangen. Første gang du søger, skal du bruge "blanket 1". Hvis din virksomhed efter 3 måneder fortsat ikke har tilknyttet en teknisk ansvarlig, skal du ansøge om forlængelse af dispensationen. 

Blanket 1 - ansøgning om dispensation i 3 måneder

Blanket 2 - ansøgning om forlængelse af dispensation


Sidst opdateret: 08-jan-2014
Kontaktperson: webmaster