Sikkerhedsstyrelsen
  1. Print
  2. Zoom ind
  3. Zoom ud

Gasreglementet

Vi har samlet Gasreglementets afsnit A, B og C samt relevante rettelsesblade for særlige afsnit. Læs også om nyt Gasreglement.Nyt Gasreglement afsnit B-5

Gasreglementets afsnit B-5 om installationsforskrifter for F-gasinstallationer (flaskegasinstallationer) i bolig- og fritidssektoren, midlertidige F-gasinstallationer til festivaler og lignende, mindre erhverv og F-gasinstallationer til undervisningsbrug er blevet udarbejdet.

Reglementet træder i kraft 1. juni 2009.

Link til Bekendtgørelse om ændring af gasreglementet

Gældende bestemmelser i Gasreglementet

I Gasreglementet findes en række gældende tekniske forskrifter for gasinstallationer og gasudstyr (jf. § 15 i lovbekendtgørelse nr. 556 af 2. juni 2014).

Gasreglementet afsnit A
Almindelige bestemmelser og generelle installationsforskrifter for gasinstallationer hos den almindelige forbruger.
(1. juni 1991, rev. 1 af 1. marts 1993, rev. 2 af 1. maj 1995, rev. 3 af 1. januar 1998, rev. 4 af 1. februar 1999, rev. 5 af 1. januar 2001 og rev. 6 af 1. december 2005)

Gasreglementet afsnit B-3
Installationsforskrifter for F-gasinstallationer i skurvogne, campingvogne, autocampere m.v.
(1. januar 2003)

Gasreglementet afsnit B-4
Installationsforskrifter for store gasfyrede anlæg.
(1. oktober 1998, revideret 1. december 2005)
Bemærk at Gasreglementet afsnit B-4 ikke er opdateret med det nye kapitel 5 Skorstene og aftrækssystemer.

Download B-4 (PDF)

Gasreglementet afsnit B-4 kapitel 5 (revideret januar 2011)
Den 21. januar 2011 trådte et nyt kapitel 5 Skorstene og aftrækssystemer i kraft. Der er tale om en revision af eksisterende regler med to nye bilag skematisk visende, hvordan skorstenshøjder bestemmes for de enkelte anlægstyper, praktiske eksempler på bestemmelse af skorstenshøjder på bygninger samt rettelser af redaktionel karakter. Desuden hvordan plastaftræk kan inddækkes og brandsikres.
(21. januar 2011)
Bemærk at dette Gasreglement afsnit B-4 ikke er opdateret med det nye kapitel 5 Skorstene og aftrækssystemer.

Link til Bekendtgørelse om ændring af B-4 kap. 5

Gasreglementet afsnit B-5
Installationsforskrifter for F-gasinstallationer (flaskegasinstallationer) i bolig- og fritidssektoren, midlertidige F-gasinstallationer til festivaler og lignende, mindre erhverv og F-gasinstallationer til undervisningsbrug.
(1. juni 2009)

Link til Bekendtgørelse om ændring af Gasreglementet

Gasreglementet afsnit B-40
Forskrifter for gasturbineanlæg.
(1. september 1991)

Gasreglementet afsnit B-41
Forskrifter for gasmotorinstallationer.
(1. september 1991)

Se afsnit B-41 på Retsinformation

Gasreglementet afsnit C-1
Bestemmelser om overensstemmelsesvurdering, salg, markedsføring og ibrugtagning af gasmateriel.
(1. januar 1992, rev. 1 af 1. juli 1994, rev. 2 af 1. januar 1996 og rev. 3 af 1. november 2004)

Gasreglementet afsnit C-2
Bestemmelser om konstruktion, funktion og mærkning af gasmateriel.
(1. januar 1992, revideret 1. juli 1994)

Gasreglementet afsnit C-8
Bestemmelser om enhedsverifikation.
(1. januar 1996)

Gasreglementet afsnit C-10
Bestemmelser om gasleverandører.
(1. januar 1994)

Gasreglementet afsnit C-11
UDGÅET

Gasreglementets afsnit C11 er udgået pr. 7. januar 2011, da kravene til indhold i kvalitetsledelsessystemer for gasservicefirmaer er omfattet af Bekendtgørelse om kvalitetsledelsessystemer

Link til bekendtgørelse om kvalitetsledelsessystemer

Gasreglementet afsnit C-12
Bestemmelser om gaskvaliteter.
(14. december 2012)

Link til Bekendtgørelse nr. 1264 af 14. december 2012 Gældende 

Gasreglementets afsnit C-1, C-2 og C-8 refererer også til Rådets direktiv 90/396/EØF om gasapparater, som ændret ved Rådets direktiv nr. 93/68/EØF af 22. juli 1993.

Relaterede links:

Bestilling af Gasreglementet igennem materialebestilling


Sidst opdateret: 12-nov-2015
Kontaktperson: webmaster