Sikkerhedsstyrelsen
  1. Print
  2. Zoom ind
  3. Zoom ud

Direktiv for gasapparater

Direktivet for gasapparater har fået nyt nummer. Der er tale om en sammenskrivning af de 2 eksisterende direktiver for gasapparater.I Official Journal, EU's officielle informationskanal, kunne man for nylig læse, at der er udkommet en revision af gasapparatdirektivet. Der er tale om en lovteknisk sammenskrivning, en såkaldt kodificering, af de to eksisterende direktiver 90/396/EØF og 93/68/EØF.

Sammenskrivning betyder, at gasdirektivet har fået et nyt nummer, 2009/142/EF, men der er ikke sket nogen ændringer i sikkerhedskrav mv.

Denne øvelse har altså intet at gøre med den revision af det tekniske indhold, som sideløbende pågår i EU-arbejdsgruppen.

Brug det nye nummer
Da direktivet nu rent teknisk har et nyt nummer, skal Sikkerhedsstyrelsen på det kraftigste opfordre industrien til at referere til det nye nummer, når man markedsfører nye produkter. For eksisterende produkter har direktivet ingen betydning, da det nye direktiv sidestiller referencer til det gamle og det nye direktiv.

Af samme grund er der ingen overgangsperiode, så det nye direktiv træder umiddelbart i kraft.

Sådan finder du de tekniske ændringer
Det nye direktiv 2009/142/EF tilbagetrækker formelt det gamle direktiv 90/396/EØF, samt artikel 10 i direktiv 93/68/EØF.

Dette fremgår af det nye bilag VI i direktiv 2009/142/EF. Der findes endnu et nyt bilag VII, der indeholder en sammenligningstabel, så man kan se nøjagtigt, hvilke tekniske ændringer der er i det nye direktiv.

Hent yderligere oplysninger på EU's hjemmeside


Sidst opdateret: 12-nov-2015
Kontaktperson: webmaster