Sikkerhedsstyrelsen
  1. Print
  2. Zoom ind
  3. Zoom ud

Bekendtgørelser om gas og vvs

Vi har samlet alle bekendtgørelser, som er relevante for gas- og vvs-området. Få links direkte til bekendtgørelserne på retsinformation eller vores egen lovportal.Forbud vedrørende lightere
Link til bekendtgørelse nr. 405 af 2. maj 2007
Bekendtgørelse om forbud mod indførsel, fremstilling og overdragelse af lightere, der ikke er børnesikrede eller som kan henføres under begrebet noveltylighters.

Bemyndigelse af kontrolinstanser
Link til bekendtgørelse nr. 1461 af 19. december 2014
Bekendtgørelse om Sikkerhedsstyrelsens bemyndigelse af kontrolinstanser til godkendelse og overvågning af kvalitetsstyringssystemer for autoriserede og godkendte virksomheder.

Bekendtgørelsen gælder for de kontrolinstanser, der skal godkende og efterprøve kvalitetsstyringssystemer hos autoriserede elinstallatører, vvs-installatører, vand- og sanitetsmestre, kloakmestre og godkendte kompetente virksomheder.

Bekendtgørelsen indeholder regler for, hvilke krav en kontrolinstans skal opfylde for at blive bemyndiget som kontrolinstans, regler for udførelse af arbejdet som kontrolinstans og for samspillet med Sikkerhedsstyrelsen, samt Sikkerhedsstyrelsens bemyndigelse af kontrolinstanserne.

Bemyndigelse af kontrolinstansernes tilsyn på vand- og afløbsområdet
Link til bekendtgørelse nr. 1041 af 8. december 2003
Bekendtgørelse (tidligere nr. 189 af 22. marts 2002) om Sikkerhedsstyrelsens bemyndigelse af kontrolinstanser til at udføre den særlige tilsynsordning på vand- og afløbsområdet.

Bekendtgørelsen omfatter krav til de kontrolinstanser, der på Sikkerhedsstyrelsens vegne skal varetage opgaver i forbindelse med den særlige tilsynsordning af arbejder udført af autoriserede virksomheder, der tillige nærmere er beskrevet i et særligt kapitel. Kravene til kontrolinstanser indebærer samme krav som anført i bekendtgørelse nr. 1040/2003 om kvalitetsstyringssystemer.

Betaling af omkostninger ved tilsyn og kontrol af gasinstallationer
Link til bekendtgørelse nr. 1048 af 8. december 2003
Bekendtgørelse (tidligere nr.416 af 17. maj 2001) om betaling af omkostninger i forbindelse med tilsyn og kontrol af gasinstallationer.

Bekendtgørelsen giver Sikkerhedsstyrelsen mulighed for i konkrete tilfælde at opkræve betaling for sagsbehandling af gasmateriel, der er ulovligt og hvis lovlighed ikke kan dokumenteres.


Sidst opdateret: 03-aug-2016
Kontaktperson: webmaster