Sikkerhedsstyrelsen

Godkendelser

Her kan du læse om virksomhedsgodkendelser og godkendelser af gasmateriel og gasprodukter.


Projektgodkendelse for biogasanlæg

Følg de ni vejledninger, så sagsbehandlingen går så hurtigt som muligt.

Enhedsverifikation

Enhedsverifikation giver mulighed for at godkende specielle installationsløsninger i form af en helhedsvurdering af hele installationen.

Godkendte produkter til vand og afløbsinstallationer

De danske godkendelsesordninger for vand- og afløbsmateriel administreres af ETA-Danmark A/S. Installationer til vand og afløb skal udføres efter bestemmelserne i bygningsreglementerne.

Typegodkendelse af gasmateriel

Både Dansk Brand- og sikringsteknisk Institut (DBI) og Dansk Gasteknisk Center (DGC) er af Sikkerhedsstyrelsen bemyndiget til at udstede CE-godkendelser på gasforbrugende apparater, der er omfattet af gasapparatdirektiv 90/396/EØF.

Specielle installationsløsninger

Ved specielle installationsløsninger forstås individuelt projekterede installationer, hvor den samlede installationsopbygning og drift afviger fra de standardinstallationer, der er forudsat i gasreglementet.