Sikkerhedsstyrelsen
  1. Print
  2. Zoom ind
  3. Zoom ud

Bekendtgørelser om fyrværkeri

Få en oversigt over særlige bekendtgørelser om fyrværkeri. Her kan du hente links til de enkelte bekendtgørelser eller sammenskrevet versioner, som også indeholder ændringerne til bekendtgørelserne.Krav til fyrværkeri

Bekendtgørelse nr. 1423 af 16. december 2009 om krav til fyrværkeri og andre pyrotekniske artikler.
Link til Retsinformation.dk

Link til sammenskrevet version

Bekendtgørelse nr. 885 af 1. juli 2013 om ændring af bekendtgørelse om krav til fyrværkeri og andre pyrotekniske artikler.
Link til Retsinformation.dk

Bekendtgørelse nr. 710 af 24. juni 2014 om ændring af bekendtgørelse om krav til fyrværkeri og andre pyrotekniske artikler.
Link til Retsinformation.dk 

Bekendtgørelse nr. 522 af 27. april 2015 om ændring af bekendtgørelse om krav til fyrværkeri og andre pyrotekniske artikler.
Link til Retsinformation.dk

Bekendtgørelse nr. 1386 af 25. november 2016 om ændring af bekendtgørelse om krav til fyrværkeri og andre pyrotekniske artikler.
Link til Retsinformation.dk

Indførsel, fremstilling, opbevaring, overdragelse, erhvervelse og anvendelse af fyrværkeri og andre pyrotekniske artikler

Bekendtgørelse nr. 1424 af 16. december 2009 om indførsel, fremstilling, opbevaring, overdragelse, erhvervelse og anvendelse af fyrværkeri og andre pyrotekniske artikler.
Link til Retsinformation.dk

Link til sammenskrevet version

Bekendtgørelse nr. 855 af 2. juli 2010 om ændring af bekendtgørelse om indførsel, fremstilling, opbevaring, overdragelse, erhvervelse og anvendelse af fyrværkeri og andre pyrotekniske artikler.
Link til Retsinformation.dk

Bekendtgørelse nr. 1093 af 8. oktober 2014 om ændring af bekendtgørelse om indførsel, fremstilling, opbevaring, overdragelse, erhvervelse og anvendelse af fyrværkeri og andre pyrotekniske artikler.
(Indskrænkning af salg- og anvendelsesperioder for fyrværkeri samt ændring af de tekniske forskrifter.)
Link til Retsinformation.dk 

Bekendtgørelse nr. 1385 af 25. november 2016 om ændring af bekendtgørelse om indførsel, fremstilling, opbevaring, overdragelse, erhvervelse og anvendelse af fyrværkeri og andre pyrotekniske artikler.
Link til Retsinformation.dk

Godkendelse og udøvelse af erhverv som festfyrværker på baggrund af udenlandske erhvervsmæssige kvalifikationer

Bekendtgørelse nr. 1425 af 16. december 2009 om godkendelse og udøvelse af erhverv som festfyrværker på baggrund af udenlandske erhvervsmæssige kvalifikationer.
Link til Retsinformation.dk

Bekendtgørelse nr. 59 af 13. januar 2016 om ændring af bekendtgørelse om godkendelse og udøvelse af erhverv som festfyrværker på baggrund af udenlandske erhvervsmæssige kvalifikationer.
Link til Retsinformation.dk 

Godkendelse som festfyrværker

Bekendtgørelse nr. 482 af 18. maj 2017 om godkendelse som festfyrværker.
Link til Retsinformation.dk 


Sidst opdateret: 20-juni-2017
Kontaktperson: webmaster