Sikkerhedsstyrelsen
  1. Print
  2. Zoom ind
  3. Zoom ud

Bekendtgørelser om fyrværkeri

Ændrede regler for fyrværkeri: Ny bekendtgørelse om indførsel, fremstilling, opbevaring, overdragelse, erhvervelse og anvendelse af fyrværkeri og andre pyrotekniske artikler træder i kraft 15. oktober 2014.Ny bekendtgørelse træder i kraft 15. oktober 2014
Bekendtgørelse nr. 1093 af 8. oktober 2014 om ændring af bekendtgørelse om indførsel, fremstilling, opbevaring, overdragelse, erhvervelse og anvendelse af fyrværkeri og andre pyrotekniske artikler.

Link til bekendtgørelsen nr. 1093

Nye bekendtgørelser om fyrværkeri og andre pyrotekniske artikler

Den 4. juli 2010 trådte nye regler for fyrværkeri i kraft.

Der er kommet flere bekendtgørelser
Tidligere har reglerne været samlet i én bekendtgørelse. Med implementeringen af det pyrotekniske direktiv (direktiv 2007/23/EF) er reglerne nu delt op i 3 forskellige bekendtgørelser efter anvendelsesområde.

Bekendtgørelse om godkendelse og udøvelse af erhverv som festfyrværker på baggrund af udenlandske erhvervsmæssige kvalifikationer
Se bestemmelser for festfyrværkere med statsborgerskab i et EU-land, EØS-land eller et land, som EU har indgået en aftale med om adgang til udøvelse af lovregulerede erhverv, der på baggrund af udenlandske erhvervsmæssige kvalifikationer ønsker at udøve erhverv som festfyrværker i Danmark. 

Link til bekendtgørelse nr. 1425 af 16. december 2009 om godkendelse og udøvelse af erhverv som festfyrværker på baggrund af udenlandske erhvervsmæssige kvalifikationer

Link til bekendtgørelse nr. 59 af 13. januar 2016 om ændring af bekendtgørelse om godkendelse og udøvelse af erhverv som festfyrværker på baggrund af udenlandske erhvervsmæssige kvalifikationer

Bekendtgørelse om henlæggelse af beføjelser til Sikkerhedsstyrelsen samt om klageadgang over afgørelser om metrologi, akkreditering og fyrværkeri
Denne bekendtgørelse specificerer, hvilke beføjelser i henhold til lov om fyrværkeri, der er henlagt til Sikkerhedsstyrelsen.

Link til Bekendtgørelse nr. 176 af 22. februar 2010 om henlæggelse af beføjelser til Sikkerhedsstyrelsen


Sidst opdateret: 21-jan-2016
Kontaktperson: webmaster