Sikkerhedsstyrelsen

Love og regler inden for fyrværkeri

Her kan du finde links til fyrværkeriloven og særlige bekendtgørelser og vejledninger på fyrværkeriområdet. Du kan også læse om kravene til konstruktion af fyrværkeri.


CE-mærkning af konsumfyrværkeri

Her kan du læse mere om reglerne for CE-mærkning af fyrværkeri.

Krav om CE-mærkning af professionelt fyrværkeri

Alt professionelt fyrværkeri, der lagerføres 4. juli 2013 eller senere, skal være CE-mærket. Det fremgår af § 35 stk. 2 i bekendtgørelse 1423 – ”Bekendtgørelse om krav til fyrværkeri og andre pyrotekniske artikler.”

Ændringer af fyrværkeriloven

18.marts 2014 har Folketinget vedtaget en ændring af fyrværkeriloven. Lovændringerne træder i kraft 1. juli 2014.

Fyrværkeriloven

Lov om fyrværkeri og andre pyrotekniske artikler, jf. lovbekendtgørelse nr. 363 af 9. april 2013.

Bekendtgørelser om fyrværkeri

Ændrede regler for fyrværkeri: Ny bekendtgørelse om indførsel, fremstilling, opbevaring, overdragelse, erhvervelse og anvendelse af fyrværkeri og andre pyrotekniske artikler træder i kraft 15. oktober 2014.

Krav til konstruktion af fyrværkeri

Her kan du finde informationer om krav til konstruktion, funktion og afprøvning af forskellige fyrværkeriartikler.