Sikkerhedsstyrelsen
 1. Print
 2. Zoom ind
 3. Zoom ud

Salg og opbevaring af fyrværkeri

Se, hvilke tilladelser henholdsvis Sikkerhedsstyrelsen og kommunerne giver ved fyrværkeri. Hent også link til spørgsmål og svar om salg og opbevaring af fyrværkeri.Hvem giver tilladelserne ved fyrværkeri?
Tilladelser ved fyrværkeri er fordelt mellem Sikkerhedsstyrelsen og kommunerne.

Sikkerhedsstyrelsen giver tilladelser til:

 • Nytårsfyrværkeri
 • Transportklassificeringer af fyrværkeri
 • Festfyrværkervirksomheder, der importerer eller fremstiller fyrværkeri og andre pyrotekniske artikler.

Kommunerne giver tilladelser til:

 • Opbevaring
 • Fremstilling
 • Erhvervelse
 • Overdragelse
 • Anvendelse.

Vejledning om ophør af bekendtgørelse 940 af 10/10/2005
Virksomheder som opretter en butik som salgssted i det fri, har hidtil været omfattet af de tekniske forskrifter for fyrværkeri afsnit 2.8.1. Af denne bestemmelse fremgår det at, virksomheder skal opfylde visse betingelser for at fravige kravene i næringsloven §10, om fast forretningssted ved salg fra butik.

Bekendtgørelsen er ophørt og man kan nu oprette salgssted i det fri med fravigelse af kravet i afsnit 2.8.1.

Sikkerhedsstyrelsen forventer at rette vejledningen til de tekniske forskrifter i løbet af 2014.   


Sidst opdateret: 05-dec-2016
Kontaktperson: webmaster