Sikkerhedsstyrelsen
 1. Print
 2. Zoom ind
 3. Zoom ud

HFI- og HPFI for elinstallatører

Er du elinstallatør, kan du finde svar på generelle spørgsmål, som handler om HFI- og HPFI.


Hvad er forskellen mellem Type A og type B

HPFI-afbryderen af type A kan kun detektere AC og pulserende DC.

Hvis der ønskes en HPFI-afbryder, der kan detektere DC-fejlstrømme, skal der anvendes en type B-afbryder.

Internationalt kaldes fejlstrømsafbrydere RCD efterfulgt af mærkeudløsestrømmen, f.eks. 0,03 A og type AC, A eller B.

Bogstaverne beskriver, hvad de forskellige RCD’ere kan detektere:

 • En type AC RC, kan kun detektere AC fejlstrømme (identisk med en HFI afbryder)
 • En type A RC, kan både detektere AC og pulserende DC fejlstrømme (identisk med en HPFI afbryder)
 • En type B RC, kan både detektere AC, pulserende DC og DC fejlstrømme.

Hvordan tester man en HFI- og en HPFI-afbryder?

Sikkerhedsstyrelsen anbefaler, at testen foretages efter retningslinjerne i meddelelse elinstallationer nr. 14/06 (tidligere meddelelse).

Kan antallet af testene i meddelelse elinstallationer nr. 14/06 reduceres?

Som udgangspunkt for vores vurdering af om en HPFI-afbryder fungerer korrekt, bruger Sikkerhedsstyrelsen meddelelse elinstallationer nr. 14/06.
Det store antal af test i meddelelse elinstallationer nr. 14/06 udføres for at kontrollere, om HPFI-afbryderen opfylder de krav, som produktstandarden stiller til nye HPFI-afbrydere, herunder om alle fire poler (faseledere og nulleder) er ført gennem sumstrømstransformeren.
I en normal installation med belastning på alle tre faser vil HPFI-afbryderen koble ud, hvis en af dens poler ikke er ført gennem sumstrømstransformeren, pga. den derved opståede ubalance i sumstrømstransformeren
Hvis installatøren går ud fra, at alle fire poler er ført gennem sumstrømstransformeren, vil den begrænsede test, som beskrevet nedenfor, kunne fortælle om HPFI-afbryderen fungerer korrekt.
Udgangspunktet for den begrænsede test er testskemaet til meddelelse elinstallationer nr. 14/06.

 1. Der foretages kun en enkelt AC test
 2. Der foretages kun en enkelt test med pulserende DC ved en fasevinkel på 0° (kan være med eller uden en overlejret DC på 6 mA)
 3. Der foretages kun en enkelt test med pulserende DC ved en fasevinkel på 180° (kan være med eller uden en overlejret DC på 6 mA)
 4. Herefter testes om HPFI-afbryderen kobler ud ved aktivering af testknappen

Testen kan udføres på en tilfældig af de poler, hvor faselederne er tilsluttet, eller de 3 test kan foretages på tre forskellige af de poler, hvor faselederne er tilsluttet.

Hvordan fungerer en HFI- eller HPFI-afbryder?

HFI- eller HPFI-afbryderen fungerer ved at detektere den strøm, der sendes ind i installationen, og den strøm, der sendes retur.
Uden afledninger eller fejl i installationen vil sumstrømmen være nul. Når der er en afledning eller fejl i installationen, hvor der ledes strøm til jord (fejlstrøm), opstår der ubalance i sumstrømstransformeren. Når fejlstrømmen overstiger 30 mA, skal HFI- eller HPFI-afbryderen koble ud.

Hvad er forskellen på en HFI- og en HPFI-afbryder?

Det har siden 1993 kun været tilladt at anvende HPFI-afbrydere i boliger.

 • HFI-afbryderen er en ældre type fejlstrømafbryder
 • HPFI-afbryderen er til forskel fra HFI-afbrydere i stand til at detektere, hvis der er en fejl i et apparat med indbygget elektronik, f.eks. computer, vaskemaskine eller mikrobølgeovn, som medfører en pulserende fejlstrøm
 • HPFI-afbryderen er tillige mere modstandsdygtig overfor transienter (spændingsimpulser med højere spænding). HPFI-afbrydere er typisk mindre følsomme overfor tordenvejr, indkobling af mindre kapasitive belastninger etc.

Der er således mindre risiko for uønskede udkoblinger i en installation med HPFI-afbryder, og risikoen for at komme hjem fra ferie til en fryser, der er afbrudt pga. tordenvejr, minimeres.

Kan en HPFI-afbryder detektere en ren DC strøm?

Nej, HPFI-afbryderen kan kun detektere AC og pulserende DC.
Hvis der ønskes en HPFI-afbryder, der kan detektere DC fejlstrømme, skal der anvendes en såkaldt type B afbryder.

Forhindrer en fejlstrøm indeholdende pulserende DC en HFI-afbryder i at udkoble ved en AC fejlstrøm?

Nej, selv om HFI-afbryderen ikke kan detektere pulserende fejlstrømme, ændrer de ikke på HFI-afbryderens udløsekarakteristik overfor AC fejlstrømme.

Hvad betyder HFI eller HPFI?

HFI betyder Højfølsom Fejlstrøms afbryder, I står for strøm.
HPFI betyder Højfølsom Pulserende Fejlstrøms afbryder, I står for strøm.

Kobler en HPFI-afbryder først ud ved 43 mA?

En HPFI-afbryder skal koble ud ved en AC fejlstrøm på 30 mA. Når der testes med pulserende DC, er peak værdien ca. 43 mA, men effektivværdien er 30 mA, så en HPFI-afbryder kobler ikke først ud ved 43 mA men ved 30 mA RMS. Du skal være opmærksom på, at flere måleinstrumenter viser peak værdien i stedet for RMS værdien.

Hvor hurtigt skal en HFI- eller HPFI-afbryder koble ud?

Kravet til HFI- og HPFI-afbrydernes udkoblingstider er afhængig af størrelsen på fejlstrømmen. Ved en fejlstrøm på 5 gange mærkeudløsestrømmen foreskriver produktstandarden, at HPFI afbrydere skal koble ud indenfor 40 ms.
Udkoblingstiden i Sikkerhedsstyrelsens meddelelse elinstallationer nr. 14/06 ved en mærkeudløsestrøm på 30 mA er 300 ms. Typisk kobler nye HPFI-afbrydere ud indenfor 20 - 40 ms ved en fejlstrøm på 30 mA.
Ældre HFI- og HPFI-afbrydere har ofte længere udkoblingstider end 20 - 40 ms, dette kan skyldes træghed og hæftning i udløsemekanismen.

Hvorfor skal HFI- og HPFI-afbrydere motioneres?

Hvis ikke HFI- eller HPFI-afbryderen bliver motioneret igennem en længere periode, er der risiko for, at de mekaniske dele i udløsemekanismen bliver træge.
Når de mekaniske dele bliver træge, bliver udløsetiden tilsvarende længere og til sidst så lang, at det stød, en person risikerer at få ,bliver livsfarligt.
Sikkerhedsstyrelsen anbefaler, at HFI- eller HPFI-afbryderen udskiftes, hvis fx den første målte udløsetid under testen af HFI- eller HPFI-afbryderen overskrider 300 ms, også selv om de efterfølgende målinger ligger under 300 ms.
Erfaringerne siger, at når først en HFI- eller HPFI-afbryder er begyndte at hæfte, er der stor risiko for at det vil ske igen.

Hvilken standard skal HPFI-afbrydere opfylde?

HPFI-afbrydere til brug i boliger o. lign skal opfylde EN 61008-1. Kombiafbrydere (HPFI-afbryder bygget sammen med automatsikring) til brug i boliger o. lign skal opfylde EN 61009-1.

Er der et internationalt navn på HFI- eller HPFI-afbrydere?

Internationalt findes der ikke noget vedtaget navn for HPFI-afbrydere. Normalt kaldes de RCD efterfulgt af en mærkeudløsestrømmen, f.eks. 0,03 A og type AC, A eller B.
Bogstaverne beskriver hvad de forskellige RCDere kan detektere:

 • En type AC RCD, kan kun detektere AC fejlstrømme (identisk med en HFI afbryder)
 • En type A RCD, kan både detektere AC og pulserende DC fejlstrømme (identisk med en HPFI afbryder)
 • En type B RCD, kan både detektere AC, pulserende DC og DC fejlstrømme.

Hvordan tester man kombiafbrydere (HPFI-afbryder bygget sammen med automatsikring)?

Kombiafbrydere kan ikke testes som almindelige HPFI-afbrydere, da det normalt ikke er muligt at afbryde den efterfølgende installation.
Sikkerhedsstyrelsen anbefaler at afbryde kombiafbryderen og demontere lederne på afgangssiden.
Herefter genindkobles kombiafbryderen, og der testes efter meddelelse elinstallationer nr. 14/06.