Sikkerhedsstyrelsen
  1. Print
  2. Zoom ind
  3. Zoom ud

Lavspændingsdirektivet 2006

Et nyt lavspændingsdirektiv er trådt i kraft den 20. april 2016. Har du bragt elektriske produkter i handel efter den dato, skal du bruge nye direktiv. Her kan du læse mere om det tidligere lavspændingsdirektiv ( 2006/95/EF).Læs mere om det nye lavspændingsdirektiv 2016

Hvad dækker lavspændingsdirektivet?
Lavspændingsdirektivet dækker elektrisk materiel til brug ved en mærkespænding på mellem 50 V og 1000 V vekselspænding eller mellem 75 V og 1500 V jævnspænding. 

Det gælder således for en stor del af de elektriske produkter til både professionel og privat brug.

Det er lavspændingsdirektivet, som udstikker krav om brug af CE-mærkning samt udarbejdelse af en overensstemmelseserklæring.

Mere information om overensstemmelseserklæring

Krav i lavspændingsdirektivet
Medlemslandene i EU skal træffe alle nødvendige foranstaltninger for at sikre, at det elektriske materiel kun kan bringes i handlen, hvis det er fremstillet i overensstemmelse med de tekniske sikkerhedsbestemmelser, som er gældende i EU.

Hvis det er installeret korrekt, og det vedligeholdes og anvendes i overensstemmelse med dets formål, må det ikke bringe sikkerheden i fare for personer, husdyr og ejendom. Et andet krav i lavspændingsdirektivet er, at produktet skal omfattes af intern fabrikskontrol, som udføres løbende.

Krav til dokumentation
Lavspændingsdirektivet stiller desuden krav om dokumentation. Dette krav indeholder flere elementer:

  • Man skal lave en beskrivelse af sit produkt. 
  • Man skal vedlægge konstruktionstegninger, komponentlister, tegninger m.m. Endvidere skal der vedlægges beskrivelser og forklaringer, for at andre skal kunne forstå det tekniske materiale. 
  • Man skal lave en liste over de anvendte standarder. Hvis man ikke har anvendt disse standarder, skal man udarbejde en beskrivelse af de løsninger, der er valgt for at kunne opfylde kravene i lavspændingsdirektivet. 
  • Man skal foretage kontrolberegninger, kontrolundersøgelser samt prøverapporter.
  • Man skal udfylde en overensstemmelseserklæring.

Desuden skal CE-mærket sættes på produktet sammen med en angivelse af, hvem der er ansvarlig for produktets sikkerhed.

Generel info om lavspændingsdirektivet 2006
Lavspændingsdirektiv (2006/95/EF) er en sammenskrivning af det gamle lavspændingsdirektiv (73/23/EF) med efterfølgende ændringer.

Der er ikke indført tekniske ændringer eller nye krav i direktivet. Derfor er der ikke implementeringspligt med fast tidsfrist i de enkelte medlemslande, men derimod et krav om at der skal referes til lavspændingsdirektivet, samtidig med indførelse af førstkommende ændring i den nationale lovgivning.

Nyttige links:

Lavspændingsdirektiv 2006/95/EF

Boligministeriets bekendtgørelse Nr. 797 af 30. august 1994


Sidst opdateret: 03-juli-2017
Kontaktperson: webmaster