Sikkerhedsstyrelsen
  1. Print
  2. Zoom ind
  3. Zoom ud

Lavspændingsdirektivet

Lavspændingsdirektivet dækker elektrisk materiel til brug ved en mærkespænding på mellem 50 V og 1000 V vekselspænding eller mellem 75 V og 1500 V jævnspænding.NB! Et nyt lavspændingsdirektiv er trådt i kraft 20. april 2016.
Læs mere her 

Det gælder således for en stor del af de elektriske produkter til både professionel og privat brug. Det er lavspændingsdirektivet, som udstikker krav om brug af CE-mærkning samt udarbejdelse af en overensstemmelseserklæring.

Mere information om overensstemmelseserklæring

Krav
Medlemslandene i EU skal træffe alle nødvendige foranstaltninger for at sikre, at det elektriske materiel kun kan bringes i handlen, hvis det er fremstillet i overensstemmelse med de tekniske sikkerhedsbestemmelser, som er gældende i EU.

Hvis det er installeret korrekt, og det vedligeholdes og anvendes i overensstemmelse med dets formål, må det ikke bringe sikkerheden i fare for personer, husdyr og ejendom. Et andet krav i lavspændingsdirektivet er, at produktet skal omfattes af intern fabrikskontrol, som udføres løbende.

Dokumentation
Lavspændingsdirektivet stiller desuden krav om dokumentation. Dette krav indeholder flere elementer. Man skal lave en beskrivelse af sit produkt. Man skal vedlægge konstruktionstegninger, komponentlister, tegninger m.m. Endvidere skal der vedlægges beskrivelser og forklaringer, for at andre skal kunne forstå det tekniske materiale. Man skal lave en liste over de anvendte standarder. Hvis man ikke har anvendt disse standarder, skal man udarbejde en beskrivelse af de løsninger, der er valgt for at kunne opfylde kravene i lavspændingsdirektivet. Man skal foretage kontrolberegninger, kontrolundersøgelser samt prøverapporter, og endelig skal man udfylde en overensstemmelseserklæring, som du har mulighed for at hente fra denne hjemmeside.

Desuden skal CE-mærket sættes på produktet sammen med en angivelse af, hvem der er ansvarlig for produktets sikkerhed.

Nyt lavspændingsdirektiv
Der er i 2006 blevet udsendt et nyt lavspændingsdirektiv (2006/95/EF) i EU. Dette direktiv er en sammenskrivning af det gamle lavspændingsdirektiv (73/23/EF) med efterfølgende ændringer.

Der er ikke indført tekniske ændringer eller nye krav i det nye direktiv. Derfor er der ikke implementeringspligt med fast tidsfrist i de enkelte medlemslande, men derimod et krav om at der skal referes til det nye lavspændingsdirektiv, samtidig med indførelse af førstkommende ændring i den nationale lovgivning.

På nuværende tidspunkt referer vi i Danmark i den nationale lov til det gamle direktiv (73/23/EF), samtidig med at der på EU's hjemmeside skrives, at det er erstattet af et nyt lavspændingsdirektiv (2006/95/EF). Dette er en fuldstændig lovlig situation.

Der opfordres til især for eksporterende producenter, at de i overensstemmelseserklæringer refererer til det nye lavspændingsdirektiv (2006/95/EF).

Nyttige links:

Link til bekendtgørelse nr. 311 af 30. marts 2016, som træder i kraft den 20. april 2016 og gennemfører det nye lavspændingsdirektiv (direktiv 2014/35/EU).

Mere information om dansk implementering af det nye lavspændingsdirektiv

Lavspændingsdirektiv 2006/95/EF

Boligministeriets bekendtgørelse Nr. 797 af 30. august 1994

Kasse-afstand


Sidst opdateret: 16-aug-2016
Kontaktperson: webmaster