Sikkerhedsstyrelsen
 1. Print
 2. Zoom ind
 3. Zoom ud

Elinstallatørloven

Elinstallatørloven er vigtig for elinstallatøren. Det er bl.a. her, at man kan finde information om, hvilke krav der er i forhold til opnåelse og bevarelse af sin autorisation.


Elinstallatørloven indeholder bestemmelser om:

 • Vilkårene for at opnå autorisation som elinstallatør
 • Betingelser for at bevare autorisationen
 • Afgrænsning af hvilke arbejder der kræver autorisation
 • Under hvilke betingelser autorisationen kan tilbagekaldes

Link til elinstallatørloven

Bekendtgørelser i elinstallatørloven

Der er udstedt følgende bekendtgørelser med hjemmel i elinstallatørloven:

 1. Bekendtgørelse om Sikkerhedsstyrelsens bemyndigelse af kontrolinstanser til godkendelse og overvågning af kvalitetsstyringssystemer for autoriserede og godkendte virksomheder (nr. 1303 af 22. november 2007)

  Bekendtgørelsen gælder for de kontrolinstanser, der skal godkende og efterprøve kvalitetsstyringssystemer hos autoriserede elinstallatører, vvs-installatører, vand- og sanitetsmestre, kloakmestre og godkendte kompetente virksomheder.
  Bekendtgørelsen indeholder regler for, hvilke krav en kontrolinstans skal opfylde for at blive bemyndiget som kontrolinstans, regler for udførelse af arbejdet som kontrolinstans og for samspillet med Sikkerhedsstyrelsen, samt Sikkerhedsstyrelsens bemyndigelse af kontrolinstanserne.

 2. Bekendtgørelse om autorisation og drift af elinstallatørvirksomhed (nr. 1522 af 13. december 2007 erstatter nr. 1673 af 14. december 2006)

  Regler for ansøgning, vilkår for personlig og virksomhedsautorisation, detaljerede regler for opnåelse af autorisation og regler for udøvelse af virksomheden mm.

 3. Bekendtgørelsen nr. 1378 af 15. december 2009 om ændring af bekendtgørelse nr. 1522 af 13. december 2007

  Implementering af Servicedirektivets bestemmelser om kvikskranke, kvitteringsskrivelse, sagsbehandlingsfrister, stiltiende accept og oplysnigspligt.

 4. Bekendtgørelse om faste installationer i fabriksmæssigt fremstillede store brugsgenstande og bygningsdele (nr. 1052 af 8. december 2003)

  Bestemmelser om undtagelser fra krav om autorisation til at udføre elinstallationer ved fabrikation af større fabriksfremstillede brugsgenstande og bygningsdele.

 5. Bekendtgørelse om godkendte prøver og praksiskrav for autorisation af elinstallatører (nr. 713 af 27. juni 2012 erstatter nr. 601 af 24. juni 2008)

  Bestemmelser om hvilke prøver, der giver ret til personlig autorisation som elinstallatør, og i hvilket omfang der skal dokumenteres praktisk erfaring.

 6. Bekendtgørelse om oplysningspligt ved salg og markedsføring af elektrisk materiel til forbrugere (nr. 1051 af 8. december 2003)

  Pålægger den der sælger og den der markedsfører elektrisk materiel til forbrugere skriftlig at give oplysning om begrænsninger i retten til at installere materiellet.


Sidst opdateret: 11-marts-2013
Kontaktperson: webmaster