Sikkerhedsstyrelsen
  1. Print
  2. Zoom ind
  3. Zoom ud

Eleftersyn

Eleftersyn er en del af huseftersynsordningen. Hent links til relevant lovstof vedrørende ordningen om eleftersyn.Ordningen om eleftersyn er reguleret i "Bekendtgørelse om elinstallationsrapporter som led i huseftersynsordningen".

Link til Bekendtgørelse om elinstallationsrapporter som led i huseftersynsordningen (BEK nr 19 af 16/01/2012)

Eleftersynsordningen er en del af huseftersynsordningen. 

Link til bekendtgørelse om huseftersynsordningen (BEK nr. 1262 af 14/12/2012)

Læs mere om eleftersyn på www.eleftersynsinfo.dk


Sidst opdateret: 07-jan-2016
Kontaktperson: webmaster