Sikkerhedsstyrelsen

Love og regler om el

Vi har samlet alle love og regler inden for elbranchen. Du kan bl.a. finde vejledninger, fortolkninger og henvisninger til love og regler. Se også meddelelser om installationer og elmateriel.


Stærkstrømsbekendtgørelsen

Ét af Sikkerhedsstyrelsens væsentligste ansvarsområder inden for el er den løbende revision af stærkstrømsbekendtgørelsen.

Elsikkerhedsloven

Elsikkerhedsloven er trådt i kraft 1. januar 2016. Den erstatter stærkstrømsloven.

SIK-Meddelelser

Meddelelserne er delt op på 'Elinstallationer' og 'Elmateriel'. Alle SIK-Meddelelser er blevet gennemgået og revideret for at gøre områderne mere overskuelige.

Lavspændingsdirektivet

Lavspændingsdirektivet dækker elektrisk materiel til brug ved en mærkespænding på mellem 50 V og 1000 V vekselspænding eller mellem 75 V og 1500 V jævnspænding.

Lavspændingsdirektivet 2016

Lavspændingsdirektivet dækker elektrisk materiel til brug ved en mærkespænding på mellem 50 V og 1.000 V vekselspænding eller mellem 75 V og 1.500 V jævnspænding.
Et nyt direktiv træder i kraft 20. april 2016 og implementeres i Danmark ved bekendtgørelse nr. 311 af 30. marts 2016.

Lov nr. 401 om autorisation

Lov om autorisation af virksomheder på el-, vvs- og kloakinstallationsområdet

ATEX-direktivet

ATEX er en forkortelse af 'Atmosphere explosible'. Det er fransk og betyder eksplosiv 'atmosfære'.

Dispensation fra Stærkstrømsbekendtgørelsen - ansøgningsblanket

Hent ansøgningsblanket til brug ved dispensation fra Stærkstrømsbekendtgørelsen. Blanketten indeholder også en vejledning.

Eleftersyn

Eleftersyn er en del af huseftersynsordningen. Hent links til relevant lovstof vedrørende ordningen om eleftersyn.

Fortolkninger

Sikkerhedsstyrelsen offentliggør løbende relevante fortolkninger af enten Stærkstrømsbekendtgørelsen eller gældende SIK-Meddelelser.

Øvrige direktiver

Vi har samlet nogle direktiver, som er blevet implementeret via bekendtgørelser.

Historiske links

Vi har her samlet en række historiske links til tidligere bestemmelser.