Sikkerhedsstyrelsen

Kontrolinstanser


Godkendte kontrolinstanser

Sikkerhedsstyrelsen har godkendt en række kontrolinstanser til at varetage godkendelse og efterprøvning af kvalitetsledelsessystemer (KLS) for autoriserede og godkendte virksomheder.

Kontrolinstansens indberetning

Når en kontrolinstans har godkendt et kvalitetsledelsessystem (KLS) i autoriserede eller godkendte virksomheder, skal det indberettes til Sikkerhedsstyrelsen.

Kvalitetsledelsessystem (KLS)

For at få en autorisation eller virksomhedsgodkendelse på gasområdet af Sikkerhedsstyrelsen skal virksomheden have et godkendt KLS.

Efterprøvning af KLS

En virksomheds kvalitetsledelsessystem (KLS) skal løbende efterprøves af en godkendt kontrolinstans, der skal kontrollere, om virksomheden anvender og efterlever kravene til deres KLS.

Overgangsbestemmelser til KLS

Der er overgangsbestemmelser for virksomheder, der er tilsluttet den særlige tilsynsordning eller arbejder under gasreglementets standardinstruks (tidligere kompetente virksomheder inden for F-gas).

Vejledning til kontrolinstansernes efterprøvning af virksomheder

Her kan du finde vejledning til kontrolinstansers efterprøvning af kvalitetsledelsessystemer for autoriserede virksomheder på el-, vvs- og kloakinstallationsområdet og for virksomheder med virksomhedsgodkendelse på gasområdet.