Sikkerhedsstyrelsen
 1. Print
 2. Zoom ind
 3. Zoom ud

Krav til en fagligt ansvarlig

Den fagligt ansvarlige er den person i en autoriseret eller godkendt virksomhed, som har de nødvendige kompetencer inden for virksomhedens forretningsområde. Den fagligt ansvarlige skal have bestået en prøve, som er godkendt af Sikkerhedsstyrelsen. Den fagligt ansvarlige skal også være godkendt af styrelsen. Godkendelsen af en fagligt ansvarlig gælder, uanset om man skifter arbejdsplads, og der kræves kun godkendelse én gang inden for et fagområde.Den autoriserede virksomhed skal oplyse Sikkerhedsstyrelsen om, hvilken fagligt ansvarlig der er tilknyttet autorisationen.
Dette sker via Virk.dk.

 • Ved nye ansøgninger om autorisation skal virksomheden oplyse navnet på den godkendte fagligt ansvarlige samtidig med ansøgningen. 
  Link til Virk.dk
 • Hvis der ændres i, hvem der er fagligt ansvarlig i en allerede autoriseret virksomhed, skal der sendes ændringsoplysninger til Sikkerhedsstyrelsen. 
  Link til Virk.dk

NB! En fagligt ansvarlig skal kun godkendes én gang inden for et fagområde, idet godkendelsen knytter sig til personens kompetencer og er uafhængig af jobskifte.

Den fagligt ansvarlige er den person i virksomheden, der har de nødvendige kompetencer inden for autorisationsområdet. Den fagligt ansvarliges primære rolle er at sikre, at virksomhedens opgaver bliver bemandet korrekt, at virksomhedens medarbejdere instrueres tilstrækkeligt, og at der føres tilstrækkeligt tilsyn med arbejdets udførelse.

Den fagligt ansvarlige skal godkendes én gang af Sikkerhedsstyrelsen. Godkendelsen kan overordnet sammenlignes med et kørekort uden udløbsdato - og bortfalder derfor ikke ved jobskifte, ledighed eller andet.

Uddannelseskrav til en fagligt ansvarlig

En fagligt ansvarlig i en autoriseret virksomhed (en fuldt autoriseret eller en delautoriseret virksomhed) skal have bestået en uddannelse og en autorisationsprøve rettet mod det autorisationsområde, virksomheden arbejder inden for. Sikkerhedsstyrelsen godkender autorisationsprøven, som den studerende skal bestå. Prøven skal sikre, at den pågældende er i stand til at varetage rollen som fagligt ansvarlig.

Uddannelsesforløb rettet mod delautorisation
Uddannelsesinstitutionerne har nu adgang til at udbyde uddannelser rettet mod delautorisation.
Henvendelse om uddannelse skal ske til uddannelsesstederne.
Find oplysning om installatøruddannelser her

Den fagligt ansvarliges rolle i virksomheden

Det er op til den enkelte virksomhed, hvilken organisatorisk placering den fagligt ansvarlige skal have. Det afgørende er, at den fagligt ansvarlige har de beføjelser, som er nødvendige, for at kunne udfylde sin rolle, og at den fagligt ansvarlige er tilknyttet virksomheden mindst 30 timer om ugen inden for virksomhedens normale forretningstid og reelt er til stede. Den fagligt ansvarliges primære rolle er at sikre, at virksomhedens opgaver bliver bemandet korrekt, at virksomhedens medarbejdere instrueres tilstrækkeligt og at der føres tilstrækkeligt tilsyn med arbejdets udførelse.

Læs mere i bekendtgørelsen

Kan man være fagligt ansvarlig i flere virksomheder?

Hovedreglen er, at den fagligt ansvarlige skal være tilknyttet virksomheden i minimum 30 timer ugentligt og være til stede, når virksomheden er i drift og hvor de udførende medarbejdere normalt arbejder. Denne tilknytning sikrer blandt andet, at opgaverne bemandes korrekt, at medarbejderne instrueres tilstrækkeligt samt, at der føres det tilstrækkelige tilsyn. Der er ikke noget, der lovgivningsmæssigt forhindrer, at man kan være fagligt ansvarlig i flere virksomheder. Det afgørende er, at den fagligt ansvarlige har de beføjelser, som er nødvendige, for at kunne udfylde sin rolle, og at den fagligt ansvarlige reelt er til stede i virksomheden”

Sikkerhedsstyrelsen behandler ansøgninger om at være fagligt ansvarlig i to virksomheder ud fra en konkret og individuel vurdering på baggrund af sagens oplysninger. Relevante oplysningerne kan blandt andet være:

 • Hvor mange ansatte er der i begge virksomheder?
 • Hvor mange ansatte skal den fagligt ansvarlige tage ansvar for i hver virksomhed?
 • I hvilket tidsrum arbejder de udførende medarbejdere og i hvilket tidsrum arbejder den fagligt ansvarlige?
 • Hvad er virksomhedens omsætning og hvor stor en procentdel af virksomhedernes omsætning/arbejde vedrører autorisationskrævende arbejde?

Sidst opdateret: 23-feb-2017
Kontaktperson: webmaster