Sikkerhedsstyrelsen
 1. Print
 2. Zoom ind
 3. Zoom ud

Virksomhedsgodkendelser på gasområdet

Sikkerhedsstyrelsen administrerer fire virksomhedsgodkendelser på gasområdet. De fire godkendelser er ikke autorisationer, da de giver tilladelse til arbejde, som ikke er en del af autorisationsområdet.Derfor må autoriserede virksomheder heller ikke udføre arbejde på området uden virksomhedsgodkendelse fra Sikkerhedsstyrelsen.

De fire godkendelser er:

 1. Godkendelse til at udføre førstegangsindregulering og service på gasfyrede brænderanlæg over 135 kW
 2. Godkendelse til at udføre førstegangsindregulering og service på gasdrevne motoranlæg
 3. Godkendelse til at udføre førstegangsindregulering og service på gasdrevne turbiner
 4. Godkendelse til at udføre førstegangsindregulering og service på installationer med procesudstyr

Virksomhedsgodkendelsen giver samtidig virksomheden ret til at servicere den type anlæg, som godkendelsen omfatter.

Hvad kræver det for at få en virksomhedsgodkendelse?
Ligesom på autorisationsområdet er der 3 grundlæggende krav, som skal være opfyldt, før man kan få en virksomhedsgodkendelse på gasområdet.

 1. Virksomheden skal have en fagligt ansvarlig ansat. Den fagligt ansvarlige skal være godkendt af Sikkerhedsstyrelsen til at arbejde inden for virksomhedsområdet.
  Læs mere om godkendelse som fagligt ansvarlig
   
 2. Virksomheden skal have et godkendt kvalitetsledelsessystem (KLS).
  Læs mere om KLS-systemet
   
 3. Virksomheden skal følge reglerne om løbende 3. partskontrol, så kvalitetsledelsessystemet bliver gennemgået af en kontrolinstans, som er godkendt af Sikkerhedsstyrelsen.
  Læs mere om kontrolinstanserne

Andre betingelser for at opnå en virksomhedsgodkendelse
Foruden de tre grundlæggende krav må virksomheden ikke være under konkursbehandling eller likvidation. Og virksomheden skal have en fysisk adresse i et medlemsland inden for Den Europæiske Union eller et land, som Unionen har indgået aftale med om udøvelse af lovregulerede erhverv.

Virksomhedens ejer eller, hvis virksomheden drives i selskabsform, den administrerende direktør skal afgive en skriftlig erklæring om, hvorvidt virksomheden eller vedkommende selv inden for de sidste 3 år er straffet for overtrædelse af følgende:

 • lov om autorisation af virksomheder på el-, vvs- og kloakinstallationsområdet
 • lov om gasinstallationer og gasmateriel
 • regler udstedt i medfør af disse love.

Sidst opdateret: 30-maj-2014
Kontaktperson: webmaster