Sikkerhedsstyrelsen
 1. Print
 2. Zoom ind
 3. Zoom ud

Undtagelser fra kravet om autorisation

På både el-, vvs- og kloakinstallationsområdet findes der en række undtagelser fra autorisationskravet. Se, hvilke undtagelser der findes inden for de enkelte autorisationsområder.Det er erhvervs- og vækstministeren, der fastsætter undtagelserne.

Undtagelser på elområdet
Erhvervs- og vækstministeren kan fastsætte regler om undtagelse fra autorisationskravet for:

 • Producenters udførelse af faste elektriske installationer i fabriksmæssigt fremstillede mobile enheder samt producenters forberedelse af elektriske installationer ved fremstilling af bygningsdele.

  En producent er den, der fremstiller en præfabrikeret bygningsdel eller en mobil enhed på fabrikken. Mobile enheder kan eksempelvis være biblioteksbusser, skurvogne, campingvogne eller mobile klinikker til medicinsk undersøgelse og behandling.

  En præfabrikeret bygningsdel kan eksempelvis være præfabrikerede bygningselementer, badeværelser og køkkener samt montrer, diske og køkkenskabe, der fastmonteres i bygningen.

  NB: Når bygningsdelen skal kobles til en installation i byggeriet på byggepladsen, skal installationsarbejdet udføres af en autoriseret installatørvirksomhed. 

 • Føring af elkabler af personer, der har gennemført et kursus godkendt af Sikkerhedsstyrelsen.

  Det betyder, at virksomheder uden autorisation kan trække elkabler, eksempelvis i forbindelse med nybyggeri, hvis den pågældende person, som udfører arbejdet har gennemført et kursus, der er godkendt af Sikkerhedsstyrelsen. Undtagelsen gælder hele autorisationsområdet ved kabelarbejde i alle bygninger.
  Læs mere om godkendelse af kabelmontør

  NB: Af hensyn til sikkerheden vil det stadig være en autoriseret virksomhed, der tilslutter og afprøver installationen, og for at installationen er udført sikkert og korrekt.

  Erhvervs- og vækstministeren kan fastsætte regler om krav til godkendelse af kurset, herunder krav om, at kurset skal gøre kabelmontøren i stand til at fastmontere kablerne korrekt, så de ikke beskadiges og give kabelmontøren viden om kabeltyper, begrænsning af brandspredning, elteknisk dokumentation og egnet materiel og gøre vedkommende i stand til at vælge kabeltyper og materialer ud fra den foreliggende dokumentation.

 • Udførelse af simple arbejder.

  Det betyder, at enhver uden autorisation må udføre simpelt el-arbejde. For eksempel må man uden autorisation udskifte visse typer afbrydere, stikkontakter og armaturer.

  Læs mere om simple arbejder

 • Erhvervs- og vækstministeren kan endvidere fastsætte regler om installation og servicering af ikke-konventionelle el-producerende anlæg og regler om undtagelse fra autorisationskravet for disse anlæg.

Undtagelser på vvs-området
Erhvervs- og vækstministeren kan fastsætte regler om undtagelse fra autorisationskravet for:

 • Arbejder, som personale ansat hos gasleverandører eller vandforsyningsvirksomheder udfører inden for deres forsyningsområde samt arbejder, som personale ansat i vandselskaber samt personale ansat i serviceselskaber, der er koncernmæssigt eller ejermæssigt knyttet til et vandselskab, udfører inden for vandselskabets forsyningsområde som et naturligt led i deres arbejde som ansvarlige for distributions- eller vandforsyningsledninger.
 • Producenters forberedelse af gasinstallationer, vandinstallationer samt afløbsinstallationer over terrænhøjde og i bygninger ved fremstilling af bygningsdele.

  En producent kan forberede gasinstallationer, vandinstallationer og afløbsinstallationer i bygningsdele, for eksempel præfabrikerede badeværelser. 

  Tilkoblingen til installationen – i for eksempel et nybyggeri – skal fortsat foretages af en autoriseret virksomhed.

 • Føring af vandrør af personer, der har gennemført et kursus godkendt af Sikkerhedsstyrelsen.

  Det betyder, at virksomheder uden autorisation kan trække vandrør, eksempelvis i forbindelse med nybyggeri, hvis den pågældende person, som udfører arbejdet har gennemført et kursus, der er godkendt af Sikkerhedsstyrelsen. Undtagelsen gælder hele autorisationsområdet – både ved kabel- og rørarbejde i virksomheder og i boliger. 
  Læs mere om godkendelse af rørmontør

  Af hensyn til sikkerheden vil det stadig være den autoriserede virksomhed, der har ansvaret for tilslutning og afprøvning af installationen, og for at installationen er udført sikkert og korrekt.

  Erhvervs- og vækstministeren kan fastsætte regler om krav til godkendelse af kurset, herunder krav om, at kurset skal gøre kabelmontøren i stand til at fastmontere kablerne korrekt, så de ikke beskadiges og give kabelmontøren viden om kabeltyper, begrænsning af brandspredning, elektrisk dokumentation og egnet materiel og gøre vedkommende i stand til at vælge kabeltyper og materialer ud fra den foreliggende dokumentation.

 • Udførelse af simple arbejder.

  Det betyder, at enhver uden autorisation må udføre simpelt vvs-arbejde. For eksempel må man uden autorisation udskifte taparmaturer og pakninger i taparmaturer samt montere og udskifte slanger på gasgrill og terrassevarmere.

  Læs mere simple arbejder

Undtagelser på kloakområdet
Erhvervs- og vækstministeren kan fastsætte regler om undtagelse fra autorisationskravet for: 

 • Arbejder, som personale ansat i vandselskaber samt personale ansat i serviceselskaber, der er koncernmæssigt eller ejermæssigt knyttet til et vandselskab, udfører inden for vandselskabets forsyningsområde ved afløbsinstallationer, som er tilsluttet vandselskabets hovedkloak, eller arbejder, som den, der er ansvarlig for en hovedkloak, ved eget personale udfører ved installationer, som er tilsluttet denne hovedkloak, som et naturligt led i deres arbejde som ansvarlige for hovedkloakken.
 • Udførelse af simple arbejder.

  Det betyder, at enhver uden autorisation må udføre simpelt kloak-arbejde. For eksempel må man uden autorisation udføre visse typer nedsivningsanlæg med ledninger til bortledning af regnvand.

  Læs mere om simple arbejder


Sidst opdateret: 11-dec-2014
Kontaktperson: webmaster