Sikkerhedsstyrelsen
  1. Print
  2. Zoom ind
  3. Zoom ud

Sagsbehandlingstid ved ansøgning

Sikkerhedsstyrelsen træffer afgørelse om autorisation, virksomhedsgodkendelse og godkendelse som fagligt ansvarlig senest 60 dage efter modtagelsen af ansøgningen og alle nødvendige dokumenter.Fristen kan forlænges 1 gang, hvis sagens kompleksitet berettiger det.

Hvis man ikke har hørt fra styrelsen inden for de 60 dage, kan autorisationen/godkendelsen anses for givet. Det forudsætter dog, at al nødvendig information og dokumentation er vedlagt ansøgningen.

Se andre mål for service og betjening i Sikkerhedsstyrelsen


Sidst opdateret: 30-maj-2014
Kontaktperson: webmaster