Sikkerhedsstyrelsen
  1. Print
  2. Zoom ind
  3. Zoom ud

Rørmontør: VVS-montører er godkendte rørmontører

Trækning af vandrør er autorisationskrævende arbejde. I autorisationsloven fra juni 2014 er der en undtagelse fra autorisationskravet, så det er muligt for andre end autoriserede vvs-installatørvirksomheder at udføre trækning af vandrør – uden at tilslutte og samle rørene.Du kan arbejde som rørmontør, dvs. føre vandrør uden at samle og tilslutte dem, hvis du har en af disse uddannelser:

  • VVS-montør med svendebrev 
  • Smed med svendebrev

Sikkerhedsstyrelsen har godkendt kursus om føring af vandrør, som udbydes af EVU.

Reglerne fremgår af bekendtgørelse om føring af elkabler og vandrør § 2 (nr. 625 fra 2. juni 2017). Her er det fastsat, hvem der - udover de autoriserede vvs-installatørvirksomheder - må trække vandrør, uden at tilslutte og samle rørene.

Undtagelsen fra autorisationskravet gælder for en person, som
1. har gennemført et kursus om føring af vandrør, som Sikkerhedsstyrelsen har godkendt, og som har et kursusbevis herfor, eller
2. har gennemført en uddannelse, som Sikkerhedsstyrelsen har godkendt.

Desuden kan man også arbejde som rørmontør med uddannelse som vand- og sanitetsmester eller gas-, vand- og sanitetsmester. Har man en uddannelse som installatør (AK) vvs og har bestået en autorisationsprøve, kan man også arbejde som rørmontør.

Derfor har personer, der har gennemført kurset eller har en af de nævnte uddannelser og har bestået autorisationsprøven, adgang til at arbejde som rørmontører - uden at være ansat i en autoriseret vvs-installatørvirksomhed.

Ønsker du at arbejde som rørmontør og har du en anden relevant uddannelse, kan du henvende dig til Sikkerhedsstyrelsen for at få afklaret, om styrelsen kan godkende din uddannelse som kompetencegivende til at kunne arbejde som rørmontør.

Tilslutning skal altid foretages af en autoriseret vvs-installatørvirksomhed

Når en rørmontør vil føre vandrør, er det altid en autoriseret vvs-installatørvirksomhed, der skal foretage samling, tilslutning samt eftersyn og afprøvning af installationer.

Den autoriserede vvs-installatørvirksomhed, der foretager tilslutningen, påtager sig ansvaret for den samlede installation overfor ejeren (brugeren). Det fremgår af § 4 i bekendtgørelsen om føring af elkabler og vandrør.

Den autoriserede vvs-installatørvirksomhed kan forlange, at rørmontøren fremviser dokumentation for gennemført kursus eller uddannelse og en erklæring om, at rørarbejdet er udført efter reglerne.

Du kan finde et eksempel på en sådan erklæring her: 


Sidst opdateret: 12-juli-2017
Kontaktperson: webmaster