Sikkerhedsstyrelsen
  1. Print
  2. Zoom ind
  3. Zoom ud

Kabelmontør: Elektrikere er godkendte kabelmontører

Trækning af elkabler er autorisationskrævende arbejde. I autorisationsloven fra juni 2014 er der en undtagelse fra autorisationskravet, så det er muligt for andre end autoriserede elinstallatørvirksomheder at udføre trækning af elkabler – uden at tilslutte og samle kablerne.Du kan arbejde som kabelmontør, dvs. trække elkabler uden at tilslutte og samle dem, hvis du har en af disse uddannelser:

  • Elektriker med svendebrev
  • Elingeniør

Sikkerhedsstyrelsen har godkendt kursus om føring af elkabler. Det udbydes af EVU, der er el- og vvs-branchens uddannelsessekretariat. Du kan finde flere oplysninger på evukurser.dk

Reglerne fremgår af bekendtgørelse om føring af elkabler og vandrør § 1 (nr. 625 fra 2. juni 2017). Her er det fastsat, hvem der - udover de autoriserede elinstallatørvirksomheder - må trække elkabler, uden at tilslutte og samle elkablerne.

Undtagelsen fra autorisationskravet gælder for en person, som
1. har gennemført et kursus om føring af elkabler, som Sikkerhedsstyrelsen har godkendt, og som har et kursusbevis herfor, eller
2. har gennemført en uddannelse, som Sikkerhedsstyrelsen har godkendt.

Desuden kan man også arbejde som kabelmontør med uddannelse som enten installatør (AK) stærkstrøm, maskinmester, professionsbachelor i sømilitær ledelse og teknik eller seniorofficer, hvis man også har bestået en autorisationsprøve, som Sikkerhedsstyrelsen har godkendt.

Derfor har personer, der har gennemført kurset eller har en af de nævnte uddannelser og har bestået autorisationsprøven, adgang til at arbejde som kabelmontører - uden at være ansat i en autoriseret elinstallatørvirksomhed.

Ønsker du at arbejde som kabelmontør og har du en anden relevant uddannelse, kan du henvende dig til Sikkerhedsstyrelsen for at få afklaret, om styrelsen kan godkende din uddannelse som kompetencegivende til at kunne arbejde som kabelmontør.

Tilslutning skal altid foretages af en autoriseret elinstallatørvirksomhed

Når en kabelmontør vil føre elkabler, er det altid en autoriseret elinstallatørvirksomhed, der skal foretage samling, tilslutning samt eftersyn og afprøvning af installationer.

Den autoriserede elinstallatørvirksomhed, der foretager tilslutningen, påtager sig ansvaret for den samlede installation overfor ejeren (brugeren). Det fremgår af § 2 i bekendtgørelsen om føring af elkabler og vandrør.

Den autoriserede elinstallatørvirksomhed kan forlange, at kabelmontøren fremviser dokumentation for gennemført kursus eller uddannelse og en erklæring om, at kabelarbejdet er udført efter reglerne.

Du kan finde et eksempel på en sådan erklæring her:


Sidst opdateret: 12-juli-2017
Kontaktperson: webmaster