Sikkerhedsstyrelsen
  1. Print
  2. Zoom ind
  3. Zoom ud

Indlejning af medarbejdere

Virksomheder må tage ansvar for autorisationskrævende arbejde, der er udført af personer, der ikke er ansat, hvis de indlejes i virksomheden.Der skal udarbejdes en skriftlig, underskrevet aftale om indlejning med den virksomhed, hvor personen normalt er tilknyttet. Aftalen skal være indgået, inden arbejdet udføres, og den skal gælde for en afgrænset periode.

Det skal fremgå af aftalen, at det er den virksomhed, som personen er indlejet i, der bærer ansvaret for arbejdet. Det skal også fremgå i hvor lang en periode, aftalen gælder.

Den indlejede person skal være omfattet af virksomhedens kvalitetsledelsessystem (KLS).

Læs bekendtgørelsen om autorisation af drift og virksomhed på el-, vvs- og kloakinstallationsområdet § 8


Sidst opdateret: 30-maj-2014
Kontaktperson: webmaster