Sikkerhedsstyrelsen
 1. Print
 2. Zoom ind
 3. Zoom ud

Delautorisation

Virksomheder kan, som et alternativ til en fuld autorisation, vælge at specialisere sig inden for en afgrænset del af et autorisationsområde.Uddannelsesforløb rettet mod delautorisation

Uddannelsesinstitutionerne har nu adgang til at udbyde uddannelser rettet mod delautorisation.
Henvendelse om uddannelse skal ske til uddannelsesstederne.

Find oplysning om installatøruddannelser her 

Delautorisationsområderne
En delautorisation er en autorisation inden for en afgrænset del af et autorisationsområde. En virksomhed kan søge om autorisation inden for:

 • El i boliger
 • Vand og afløb i boliger
 • Vand og afløbsinstallation i både boliger og industri (de tidligere vand- og sanitetsmestre)
 • Solcelleinstallation
 • Flaskegas i mobile enheder, fx campingvogne (de tidligere kompetente virksomheder på f-gasområdet).

Læs mere om delautorisationer

Hvad kræver det for at få en delautorisation?
For at få en delautorisation skal virksomheden opfylde tre grundlæggende krav:

 1. Det kan være en person, der er uddannet på delautorisations-området, eller det kan være en person, der er uddannet på et fuldt autorisationsområde, som dækker delautorisationen.  
  Læs mere om godkendelse som fagligt ansvarlig
 2. Virksomheden skal have et godkendt kvalitetsledelsessystem (KLS).
  Læs mere om KLS-systemet
 3. Virksomheden skal følge reglerne om løbende 3. partskontrol, så kvalitetsledelsessystemet (KLS) bliver gennemgået af en kontrolinstans, som Sikkerhedsstyrelsen har godkendt.
  Læs mere om kontrolinstanserne
 

Andre betingelser for at opnå en delautorisation
Foruden de tre grundlæggende krav må virksomheden ikke være under konkursbehandling eller likvidation. Og virksomheden skal have en fysisk adresse i et medlemsland inden for Den Europæiske Union eller et land, som Unionen har indgået aftale med om udøvelse af lovregulerede erhverv.

Virksomhedens ejer eller, hvis virksomheden drives i selskabsform, den administrerende direktør skal afgive en skriftlig erklæring om, hvorvidt virksomheden eller vedkommende selv inden for de sidste 3 år er straffet for overtrædelse af følgende:

 • lov om autorisation af virksomheder på el-, vvs- og kloakinstallationsområdet, 
 • lov om gasinstallationer og gasmateriel, 
 • den tidligere gældende lov om autorisation af elinstallatører mv., 
 • lov om elektriske stærkstrømsanlæg og elektrisk materiel eller 
 • regler udstedt i medfør af disse love.

Sidst opdateret: 23-sep-2016
Kontaktperson: webmaster