Sikkerhedsstyrelsen
  1. Print
  2. Zoom ind
  3. Zoom ud

Bibeskæftigelsesautorisation

Som følge af den nye autorisationslov er det fremadrettet ikke længere muligt at opnå en bibeskæftigelsesautorisation. Har din virksomhed allerede en bibeskæftigelsesautorisation, beholder du den.Det er fremover udelukkende virksomheden, der er autoriseret. Personligt autoriserede og teknisk ansvarlige er tilknyttet virksomheden som fagligt ansvarlig.

Vær opmærksom på, at din bibeskæftigelsesautorisation kun gælder for den virksomhed, du driver nu, og at det fremadrettet ikke er muligt at etablere sig som bibeskæftiget med en ny virksomhed. 

Læs mere om kvalitetsledelsessystem for virksomheder med bibeskæftigelsesautorisation

Sker der ændringer i en eksisterende bibeskæftigelsesautorisation, skal SIK have skriftligt meddelelse om, hvad ændringen består i. Herunder kan virksomheden læse, hvad der sker med bibeskæftigelsen ved følgende ændringer:

  • Ændres bibeskæftigelsesvirksomheden fra ikke at have et CVR nr. til at have et CVR nr., får virksomheden 6 måneder til at få kvalitetsledelsessystemet endelig godkendt. Dette er kun muligt, hvis virksomheden har virksomhedsformen enkeltmandsvirksomhed.
  • Ændres bibeskæftigelsesvirksomheden fra at have et CVR nr. til ikke at have et CVR. nr., skal virksomheden sammen med ønske om ændring vedlægge dokumentation for ophør af CVR. nr., samt dokumentation for at virksomhedens kvalitetsledelsessystem er gældende på ændringstidspunktet. Dette er kun muligt, hvis virksomheden har virksomhedsformen enkeltmandsvirksomhed.
  • Ændres bibeskæftigelsesvirksomheden fra at have et CVR. nr. til en hovedbeskæftigelse med samme CVR nr., skal virksomheden sende en ny virksomhedsansøgning. Virksomhedens godkendelse af kvalitetsledelsessystemet kan genbruges indtil næste audit, hvis det er gyldigt.
  • Ophører virksomhedens CVR. nr. uden mulighed for eller ønske om ændring, eller er virksomheden under konkursbehandling, bortfalder bibeskæftigelsesautorisationen, jf. lovgivningen. 

Oplysning om ændringer til autorisation
Vær opmærksom på, at man altid er forpligtet til at oplyse Sikkerhedsstyrelsen om ændringer i forhold til ens autorisation. Det gælder for eksempel, hvis ens virksomhed får ny adresse, eller hvis der sker ændringer i forhold til virksomhedens CVR-nummer.

Oplysninger om ændringer foregår via blanketter på virk.dk. 


Sidst opdateret: 27-april-2016
Kontaktperson: webmaster