Sikkerhedsstyrelsen
  1. Print
  2. Zoom ind
  3. Zoom ud

Beskrivelse af delautorisationer

En delautorisation er en autorisation inden for en afgrænset del af et autorisationsområde. Se beskrivelse af gældende delautorisationer.Uddannelsesforløb rettet mod delautorisation

Uddannelsesinstitutionerne har nu adgang til at udbyde uddannelser rettet mod delautorisation.
Henvendelse om uddannelse skal ske til uddannelsesstederne.

Find oplysning om installatøruddannelser her

Boliginstallatørvirksomhed el
Delautorisationen omfatter alt autorisationskrævende elarbejde i en bolig. Delautorisationen omfatter elinstallationer i boliger med individuel afregning, der anvendes til helårsbeboelse, herunder lejligheder, række- og parcelhuse. Derudover er sommerhuse, ferielejligheder og fritidshuse, der er godkendt til overnatning, også omfattet.

Delautorisationen omfatter også boligens stikledning og eventuelle udendørsinstallationer, eksempelvis udendørslamper og solcellesystemer tilsluttet den enkelte bolig. Fællesinstallationer i fx flerfamiliehuse og boligbyggeri er ikke omfattet.

Delautorisation

Boliginstallatørvirksomhed vand og afløb
Delautorisationen omfatter vandinstallationer i boliger og afløbssarbejde over terrænhøjde. Delautorisationen omfatter også tilslutning af vandstikledning til vandforsyningens anviste tilslutningssted i boliger med individuel afregning, der anvendes til helårsbeboelse, herunder lejligheder, række- og parcelhuse.

Derudover er sommerhuse, ferielejligheder og fritidshuse, der er godkendt til overnatning, også omfattet. Fællesinstallationer i fx flerfamiliehuse og boligbyggeri er ikke omfattet.

Vand- og afløbsvirksomhed (tidligere vand og sanitetsmester)
En vand- og afløbsinstallatør svarer til en vvs-installatør, der ikke må udføre arbejde på gasområdet. Det vil sige, at vand- og afløbsinstallatøren må udføre autorisationskrævende vand- og afløbsinstallationer i både private boliger og i industribygninger. 

Solcelleinstallatørvirksomhed
En solcelleinstallatørvirksomhed kan tilslutte og installere alle former for solcellesystemer i:

  • Erhvervsbygninger (institutioner, virksomheder, skoler etc.)
  • Boliger med individuel afregning, der anvendes til helårsbeboelse samt fritidshuse, der er godkendt til overnatning

Delautorisationen omfatter for erhvervsinstallationer både installation og tilslutning af solcellesystemer til et i forvejen udpeget tilkoblingspunkt i den faste installation.

Delautorisationen omfatter for boliginstallationer installation og tilslutning af solcellesystemer til et tilkoblingspunkt i den faste installation og installation af overstrøms- og fejlbeskyttelsesudstyr på vekselstrømssiden, når det anbringes i den bolig, solcellesystemet tilhører.

Installation og tilslutning omfatter (for begge installationstyper) på jævnstrømssiden ledningssystemet fra solcellegeneratoren til solcelleinverterens jævnstrømsklemmer, montage og sammenkobling af moduler/paneler til en solcellegenerator samt installation af og tilslutning til inverter og tilhørende beskyttelsesudstyr. Installation og tilslutning omfatter (for begge installationstyper) på vekselstrømssiden ledningssystemet fra solcelleinverterens vekselstrømsklemmer til tilkoblingspunktet.

Flaskegasinstallatørvirksomhed (de tidligere kompetente virksomheder på f-gasområdet)
En virksomhed med en delautorisation må installere, kontrollere, efterse og servicere gasinstallationerne i campingvogne, skurvogne, autocampere, mobile homes, pølsevogne og transportable boder.


Sidst opdateret: 08-jan-2016
Kontaktperson: webmaster