Sikkerhedsstyrelsen

▶ Nye bekendtgørelser inden for el træder i kraft 1. juli 2017

På elsikkerhedsregler.dk kan du få overblik over de nye regler, mens du også finder vejledning om elektriske installationer og anlæg

Nye regler indenfor el træder i kraft 1. juli 2017

▶ Alle autorisationer indenfor el, vvs og kloak er samlet i et register

I Sikkerhedsstyrelsens autorisationsregister kan man søge eller tjekke, om en virksomhed har autorisation inden for el, vvs, kloak og gas.

Autorisationsregistret kan hjælpe dig med at finde en håndværker

▶ Læs om autorisation inden for el, vvs og kloak

Log ind på din virksomhedsprofil i autorisationsregisteret, find alle relevante blanketter eller få praktisk information om eleftersyn og installationsblanketter.

Sikkerhedsstyrelsen skaber tryghed

Vi bruger vores viden til at mindske risikoen for personskade og tab af værdier til gavn for både virksomheder og forbrugere.

Omdrejningspunktet er teknisk sikkerhed, og arbejdsområderne er el, vvs og forbrugerprodukter.

Sikkerhedsstyrelsen er en del af Erhvervsministeriet.

Læs mere om Sikkerhedsstyrelsen

Nyheder

18.07.2017 13:02

Snart er der mulighed for at sætte sit præg på processen i forhold til ny lovgivning i EU inden for tobaksområdet.


04.07.2017 10:16

Fyrværkeriartikler uden CE-mærkning må fra 4. juli 2017 ikke sælges eller anvendes i Danmark.


03.07.2017 10:06

Fra 1. juli 2017 ændres uddannelsen som festfyrværker.


18.06.2017 14:14

En gasregulator, der er solgt gennem flere butikskæder i 2017, kan være utæt og utilsigtet slippe gas ud, medmindre regulatoren er helt åben eller helt lukket. Dette har importøren, Integrated Gas Technologies LtD, gjort Sikkerhedsstyrelsen opmærksom på.


14.06.2017 14:22

Sikkerhedsstyrelsens hjemmeside elsikkerhedsregler.dk har fået et makeover af de større. Den nye og forbedrede side gør det nemmere at finde og se vejledninger, når fagfolk skal i gang med at arbejde efter de nye bestemmelser i bekendtgørelserne.


09.06.2017 09:51

De nye bekendtgørelser træder i kraft den 1. juli 2017.


09.05.2017 08:53

Den næste tid vil Sikkerhedsstyrelsen sætte fokus på gasvarmeovne. I 2012 viste test af produkter på det skandinaviske marked, at mange indeholdt alvorlige fejl. Derfor følger styrelsen nu op på indsatsen med en ny kontrol.


14.12.2016 09:18

To bekendtgørelser, der implementerer det pyrotekniske direktiv 2013/29/EU, træder i kraft 1. januar 2017.


21.11.2016 15:08

NOVEMBER 2016: Fra i dag gennemfører Sikkerhedsstyrelsen en massiv kontrolkampagne af e-cigaretter i hele landet.


08.06.2016 15:09

På Sikkerhedsstyrelsens nye underside kan du læse mere om de nye regler.


14.10.2016 11:53

Hold godt øje med metalophængene på børnenes gynger. De kan nemlig afgive farlige splinter, når metalfladerne gnides mod hinanden.


Legetøjsregler.dk

Miljøstyrelsen og Sikkerhedsstyrelsen har lavet en hjemmeside, som giver dig et samlet overblik over, hvilke regler, du skal være opmærksom på, når du fremstiller, importerer eller distribuerer legetøj i Danmark.