Sikkerhedsstyrelsen
  1. Print
  2. Zoom ind
  3. Zoom ud

Faglige rapporter

Her finder du en række faglige rapporter relateret til Sikkerhedsstyrelsens myndighedsområde. Læs fx om styrelsens tilsyn og om elarbejde og elinstallationer i eksplosive omgivelser.Schuko rapporten 2011

Rapporten beskriver de sikkerhedsmæssige konsekvenser af at tillade stikkontakter med sidejord på det danske marked. Rapporten konkluderer, at indførelse af stikkontakter med sidejord, der lever op til danske sikkerhedskrav, ikke vil rykke sikkerhedsniveauet i negativ retning.

Smart Grid - El- og målesikkerhed

I denne rapport har Sikkerhedsstyrelsen analyseret de el- og målesikkerhedstekniske udfordringer, som kan tænkes at opstå i forbindelse med implementeringen af et Smart Grid i Danmark.

Risikoanalyse – fyrværkeridistribution i detailleddet

Denne rapport beskriver en model omkring risikoen ved distribution af fyrværkeri i detailleddet i Danmark.

Holdning, kendskab og vaner i forbindelse med fejlstrømsafbrydere

I november 2010 har Sikkerhedsstyrelsen undersøgt befolkningens forhold til fejlstrømsafbrydere. Resultaterne præsenteres sammen med resultaterne fra den tilsvarende undersøgelse fra december 2009. De to undersøgelser er derfor sammenlignelige.

Rapport vedrørende fyrværkeriulykken i Seest den 3. november 2004

Den 24. juni 2005 besluttede Økonomi- og Erhvervsministeren og Forsvarsministeren at nedsætte en uafhængig ekspertgruppe, der skulle gennemgå de berørte myndigheders aktiviteter på fyrværkeriområdet forud for Seest-ulykken den 3. november 2004. Hent og læs hele ekspertgruppens rapport.

Fieldtest af installerede fejlstrømsafbrydere i Danmark

En undersøgelse foretaget af 1000 fejlstrømsafbrydere i danske elinstallationer viser, at ca. 7 % af fejlstrømsafbryderne ikke virkede. Undersøgelsen viste også stor forskel mellem HFI-afbrydere og HPFI-afbrydere.

Elsikkerhed på et liberaliseret marked

Læs rapport om elsikkerhed udgivet af By- og bolig ministeriet i juli 2001. Rapporten vurderer og ser nærmere på, hvordan elsikkerheden bliver påvirket af liberaliseringen af elmarkedet.

Evaluering af Tilsynsordningen

Her kan du finde evalueringer af tilsynsordningen på elektriske installationer til fagfolk. Du finder også rapporter fra forskellige kampagneindsatser.


Kontaktperson: webmaster