Sikkerhedsstyrelsen
 1. Print
 2. Zoom ind
 3. Zoom ud

Fjernaflæsning: forbrugeren skal kende datoen

FORBRUGSMÅLERE: Vælger man at fjernaflæse forbrugsmålere, skal forbrugerne vide tidspunktet på forhånd. Hvis fjernaflæsningen ikke viser det samme som visningen på den godkendte måler ude hos forbrugeren, så er det visningen hos forbrugeren, der gælder.Forsyningsselskaberne benytter sig i stigende omfang af fjernaflæsning af forbrugsmålere. Det har betydet, at Sikkerhedsstyrelsen får en del spørgsmål om fjernaflæsning.

- Derfor har vi valgt at gå ud med information til forsyningsselskaberne om, hvordan fjernaflæsning skal håndteres i forhold til lovgivningen, siger Mette Cramon, kommunikationskonsulent i Sikkerhedsstyrelsen.

Det er Sikkerhedsstyrelsen, som administrerer reglerne for kontrol med forbrugsmålere. Ved en forbrugsmåler forstås en måler, der anvendes til måling af forbrug af vand, varmeenergi, elektrisk energi eller gas. Efter reglerne er det fortsat måleren ude hos forbrugeren, som forbrugeren skal afregnes efter.

- Hvis fjernaflæsningen anvendes som grundlag for afregningen, er det altså ikke det legale grundlag. Det må betragtes som en form for a conto opgørelse. Forbrugeren skal gøres opmærksom på, at det legale grundlag for afregning er selve målerens visning, og at man kan henvende sig til forsyningsselskabet, hvis den ikke svarer til forbruget opgjort efter fjernaflæsningen.  For at forbrugeren har mulighed for at kontrollere sin regning op mod målerens visning, bør forbrugeren informeres om, hvornår fjernaflæsningen foretages, forklarer Mette Cramon.

Oplys forbrugerne
Kort fortalt, så betyder det, at forsyningsselskaberne skal fortælle forbrugeren, hvornår fjernaflæsningen foregår. Det giver forbrugeren mulighed for at ”følge med”, og eventuelt henvende sig til forsyningsselskabet, hvis fjernaflæsningen ikke stemmer overens med det, som forbrugeren ser på måleren i hjemmet.

Det betyder også, at det ved klager eller tvivl om målingens korrekthed er målerens visning og ikke fjernaflæsningen, der gælder, med mindre forbrugsmåleren er godkendt til fjernaflæsning. Sikkerhedsstyrelsen bekendt findes sådanne forbrugsmålere dog ikke på markedet i dag. 

- Alle Sikkerhedsstyrelsens bekendtgørelser for forbrugsmålere stiller krav om, at der skal anvendes en godkendt måler. Alle godkendelser for disse målere omfatter en godkendt visning, men ingen omfatter fjernaflæsning, siger Mette Cramon.

Fjernaflæsning af målere godkendt i henhold til nationale regler eller EØF-bestemmelser (”før MID”):

 1. Måleinstrument uden fjernaflæsning er typegodkendt og førstegangsverificeret.
  → Målerens visning er gældende og kan bruges til afregning
 2. Måleinstrument med ”ikke-godkendt” fjernaflæsning er typegodkendt og førstegangsverificeret.
  (Hvis den ”ikke-godkendte” fjernaflæsning er indbygget i måleren eller er påmonteret måleren, skal dette være tilladt i målerens typegodkendelsesattest. Hvis fjernaflæsningsenheden er tilsluttet måleren via et kabel, skal måleren have et udgangsstik, som er tilladt at anvende til dette formål iht. målerens typegodkendelsesattest.)
  → Målerens visning er gældende og kan bruges til afregning

Fjernaflæsning af målere godkendt i henhold til MID.

MID siger i bilag 1, punkt 10-5:

”Uanset om et måleinstrument til forbrugsmåling kan fjernaflæses, skal det under alle omstændigheder være udstyret med en metrologisk kontrolleret visningsindretning, som kan aflæses af forbrugeren uden værktøj. Det, som angives af denne visningsindretning, er det måleresultat, der tjener som grundlag for den pris, der skal betales.”

 1. Måleinstrument uden fjernaflæsning er overensstemmelseserklæret iht. MID.
  → Målerens visning er gældende og kan bruges til afregning
 2. Måleinstrument med ”ikke-godkendt” fjernaflæsning er overensstemmelseserklæret iht. MID.
  (Hvis den ”ikke-godkendte” fjernaflæsning er indbygget i måleren eller er påmonteret måleren, skal dette være tilladt i målerens typeafprøvningsattest. Hvis fjernaflæsningsenheden er tilsluttet måleren via et kabel, skal måleren have et udgangsstik, som er tilladt at anvende til dette formål  iht. Målerens typeafprøvningsattest.)
  → Målerens visning er gældende og kan bruges til afregning

Sidst opdateret: 19-dec-2013
Kontaktperson: webmaster