Sikkerhedsstyrelsen
 1. Print
 2. Zoom ind
 3. Zoom ud

Campingpladser set efter i sømmene

TILSYN. Elsikkerheden på landets campingpladser har fået et gevaldigt løft efter Sikkerhedsstyrelsens omfattende tilsynsrunder de sidste par år, men der er stadig behov for at sikre en bedre og mere systematisk vedligeholdelse af installationerne, og det kan regelmæssige tjek af installationerne bidrage tilAf Martin Kastoft Nielsen, Sikkerhedsstyrelsen

Februar 2011

Sikkerhedsstyrelsen gennemførte i løbet af 2010 en tilsynsindsats, hvor størstedelen af landets 435 campingpladser fik tjekket de dele af deres installationer, der er tilgængelige for pladsernes gæster. I alt 340 pladser fik tjekket deres installationer, og sammenholdt med de 53 pladser der blev besøgt ved en mindre undersøgelse i 2008, har styrelsen gennem de sidste par år besøgt ca. 90 procent af landets campingpladser.

Ud af de 340 besøgte campingpladser blev der fundet fejl på 313 pladser, og der blev fundet 2.328 fejl i alt. Heraf var ca. 6 procent såkaldte kategori 1 fejl – altså fejl der umiddelbart eller på kort sigt kan forårsage brand eller personskade. I denne kategori var der primært tale om fejl i tavlerne, såsom manglende beskyttelse mod indirekte berøring, direkte adgang til strømførende dele, grov og bevidst oversikring samt anvendelse den grøn/gule ledning som spændingsførende leder.

Kategori 1 fejlene er blevet rettet med det samme, men flere fejltyper kan opstå igen, hvis installationerne ikke vedligeholdes på forsvarlig vis – så det er vigtigt at sørge for en systematisk og regelmæssig gennemgang af installationerne.

Når man ser på, hvem der har ansvaret for fejlene, er det typisk ejeren af campingpladsen der er ansvarlig for de værste fejl, altså fejl i kategori 1, mens installatørerne tegner sig for hovedparten af de mindre alvorlige fejl, så der er plads til forbedringer hos både ejere og installatører.

Regelmæssige tjek fremmer sikkerhed

Selvom det er campingpladsens ejer, der er ansvarlig for, at installationerne er i orden, er det styrelsens vurdering, at ejerne ikke altid har faste rutiner for gennemgang af installationerne. Derfor kan det være en god idé for installatørerne at tilbyde ejerne en regelmæssig gennemgang af installationerne, så de værste fejl og mangler kan tages i opløbet.

Flere af de alvorlige fejl skyldes nemlig ofte manglende vedligeholdelse og kan forholdsvist let spottes og afhjælpes ved en gennemgang. Det gælder for eksempel defekte eller svigtende fejlstrømsafbrydere, der er en af de fejl der ses ofte, men som let kan undgås, hvis installationen bliver gennemgået regelmæssigt. Der er derfor god grund til at fastholde fokus på netop det område, når campingpladsernes installationer skal kigges efter og vedligeholdes fremover.

Tilsynsindsatsen viste således, at 300 af i alt 3.386 testede fejlstrømsafbrydere fejlede. Dertil kommer, at der blev fundet 77 ABB-afbrydere af en type der blev trukket tilbage fra markedet i 2006.

Fejlende fejlstrømsafbrydere udgjorde ca. 42 procent af alle kategori 1 og 2 fejl, så sikkerheden kan forbedres ganske markant ved regelmæssige tjek af installationen, hvor flere af de andre fejltyper også vil kunne opdages, inden de udvikler sig.  

Tjek installationerne i foråret

Det er bedst at tjekke campingpladsernes installationer i løbet af foråret, inden campingsæsonen for alvor går i gang. Her har installationerne som oftest også stået ubenyttede hen i vinterperioden. Især er det vigtigt at tjekke fejlstrømsafbryderne, da det er gæsternes vigtigste beskyttelse mod et farligt stød, når de benytter campingpladsens installationer. 

Derfor vil styrelsen i løbet af foråret også formidle resultatet af tilsynsindsatsen til campingpladsernes ejere og deres organisationer, så de bliver mindet om, at installationerne skal vedligeholdes løbende og gerne tjekkes inden sæsonen går i gang.  

Man kan læse meget mere om resultaterne af tilsynsindsatsen på styrelsens hjemmeside, hvor den samlede rapport over tilsynet vil kunne findes under ”el for fagfolk”.

FOKUSPUNKTER

Ved en gennemgang af installationen er det vigtigt også at være opmærksom på:

I tavlerne       

 • Test af fejlstrømsafbrydere.
 • Er der revner i materiellet.
 • Kan alle låger lukkes i tavlerne/standerne.
 • Er der afdækning ved gruppeafbrydere.
 • Er der skilte ved gruppeafbrydere om deres tilhørsforhold m.m.
 • Er der misfarvninger af gruppeafbryderne

I standeren/ bygningen

 • Er der defekte stikkontakter.
 • Er der defekte samledåser.
 • Er der defekte lamper og lampeskærme.
 • Er der beskyttelse af kabler ved jord.
 • Er kablerne fastgjorte til bygningsdele
 • Er der låg på loftsdåser.
 • Er der aflastning af tilledninger.

Ved brugsgenstandene

 • Er der brugt en forkert stikprop ved tilslutning af brugsgenstande
 • Er der brugt lampeledning/ lange forlængerledninger i installationen.

På styrelsens hjemmeside kan man finde yderligere inspiration til selv at udarbejde passende tjekskemaer. Søg på ”SKS skema”, ”elsyn” eller ”eftersyn af forsamlingslokaler”.


Sidst opdateret: 10-feb-2011
Kontaktperson: webmaster