Sikkerhedsstyrelsen
  1. Print
  2. Zoom ind
  3. Zoom ud

Salgsforbud annulleres

Sikkerhedsstyrelsen ophæver med øjeblikkelig virkning forbud mod salg af fem typer af invertere til solcelleanlæg.Forbuddene blev givet henholdsvis 13. og 19. november 2013 på grund af mangelfuld vejledning omkring valg af fejlstrømsafbrydertype og på grundlag af en test, som er udført af et akkrediteret laboratorium på vegne af Sikkerhedsstyrelsen. Efter nedlæggelsen af forbuddene modtog styrelsen indvendinger imod de trufne afgørelser, disse indvendinger har styrelsen nu drøftet med testlaboratoriet for at få afklaret validiteten af testresultaterne.

Sikkerhedsstyrelsen har konstateret, at testopstillingen ikke, som først oplyst fra laboratoriets side, kan dokumentere, at de pågældende invertere under normalforhold vil kunne generere en fejlstrøm, der er mere end 6mA. Det er derfor heller ikke dokumenteret, at en fejlstrømsbeskyttelse (HPFI) af type B er nødvendig. Og det betyder, at der ikke er grundlag for at opretholde salgsforbuddene, hvilket vil sige, at de fem invertere igen lovligt kan sælges på det danske marked.

Sikkerhedsstyrelsen understreger, at der fortsat er fokus på at sikre, at der ikke markedsføres produkter, der kan mætte og dermed gøre HPFI’er i danske hjem uvirksomme. Styrelsen understreger i den forbindelse, at ansvaret for at invertere og andre produkter er sikre til enhver tid ligger hos producent eller importør.

De fem afgørelser, som øjeblikkelig annulleres, er listet nedenfor:

1. Afgørelse
Sikkerhedsstyrelsen forbyder BlueSolar A/S at sælge invertere af typen Kostal PIKO 5.5 DCS 5.5kW til brug på det danske marked.

Forbuddet er gældende fra den 13. november og indtil inverteren er forsynet med oplysninger eller ledsaget af vejledning om anvendelse af den korrekte type fejlstrømsafbryder (RCD), der gør, at inverteren kan anvendes uden fare og efter sit formål i danske installationer. Oplysninger eller vejledningen skal være affattet på dansk.

Denne afgørelse er annulleret 5. februar 2014

2. Afgørelse
Sikkerhedsstyrelsen forbyder Grøn Sol at sælge invertere af typen EHE-N3KTL 3kW til brug på det danske marked.

Forbuddet er gældende fra den 20. november 2013 og indtil inverteren er forsynet med oplysninger eller ledsaget af vejledning om anvendelsen af den korrekte type fejlstrømsbeskyttelse (RCD), der gør, at inverteren kan anvendes uden fare og efter sit formål i danske installationer. Oplysningerne eller vejledningen skal være affattet på dansk.

Denne afgørelse er annulleret 5. februar 2014

3. Afgørelse
Sikkerhedsstyrelsen forbyder KM Solar at sælge invertere af typen Macsolar-TL3kW til brug på det danske marked.

Forbuddet er gældende fra den 20. november 2013 og indtil inverteren er forsynet med oplysninger eller ledsaget af vejledning om anvendelsen af den korrekte type fejlstrømsbeskyttelse (RCD), der gør, at inverteren kan anvendes uden fare og efter sit formål i danske installationer. Oplysningerne eller vejledningen skal være affattet på dansk.

Denne afgørelse er annulleret 5. februar 2014

4. Afgørelse
Sikkerhedsstyrelsen forbyder Nordisk Solenergi at sælge invertere af typen SMA SB 3000TL-21 3kW til brug på det danske marked.

Forbuddet er gældende fra den 20. november 2013 og indtil inverteren er forsynet med oplysninger eller ledsaget af vejledning om anvendelsen af den korrekte type fejlstrømsbeskyttelse (RCD), der gør, at inverteren kan anvendes uden fare og efter sit formål i danske installationer. Oplysningerne eller vejledningen skal være affattet på dansk.

Denne afgørelse er annulleret 5. februar 2014

5. Afgørelse
Sikkerhedsstyrelsen forbyder SparSolar at sælge invertere af typen SolarRiver 3400 TL-D 3kW til brug på det danske marked.

Forbuddet er gældende fra den 20. november 2013 og indtil inverteren er forsynet med oplysninger eller ledsaget af vejledning om anvendelsen af den korrekte type fejlstrømsbeskyttelse (RCD), der gør, at inverteren kan anvendes uden fare og efter sit formål i danske installationer. Oplysningerne eller vejledningen skal være affattet på dansk.

Denne afgørelse er annulleret 5. februar 2014

Vejledninger på sik.dk

Sikkerhedsstyrelsen har udarbejdet vejledninger om sikkerhed ved solcelleinstallationer til både forbrugere og installatører. De findes på styrelsens hjemmeside, www.sik.dk.
Her er der også flere oplysninger om solcelleanlæg og fejlstrømsafbrydere, ligesom man også kan følge med i styrelsens afgørelser fra henholdsvis tests og dokumentkontrol.

Har du spørgsmål til denne pressemeddelelse, så kontakt Sikkerhedsstyrelsen.


Sidst opdateret: 23-juni-2015
Kontaktperson: webmaster