Sikkerhedsstyrelsen
  1. Print
  2. Zoom ind
  3. Zoom ud

Gaskøleskab kan være livsfarligt

Mindst 100 farlige gaskøleskabe er solgt til danske forbrugere. Sikkerhedsstyrelsen advarer nu mod brug, da køleskabet udvikler store mængder kulilte hvilket i værste fald kan føre til dødsfaldSikkerhedsstyrelsen har udstedt et øjeblikkeligt salgsstop og pålæg om tilbagekaldelse af et gaskøleskab af mærket Camp Forever refrigerator model XC-60G.

Styrelsen har testet  køleskabet og konstaterer,  at der er en stor risiko for, at der kan ske alvorlige ulykker ved brug af køleskabet.

Der er solgt mindst 100 køleskabe af denne type i Danmark. Importøren er det i 2010 konkursramte selskab Nibe Caravan Center A/S, der har videresolgt det til forhandlere i hele landet. De 13 af køleskabene er solgt gennem selskabet Camp Forever, der overtog restlageret fra Nibe Caravan Center.

Køleskabet drives af flaskegas, 12V eller 230V. Det er beregnet til indendørs brug i fx campingvogne, både, kolonihavehuse og fritidshuse.

pressemeddelelse3

Dette gaskøleskab af mærket Camp Forever kan være livsfarligt at bruge.

Sikkerhedsstyrelsen har fået testet to af køleskabene, og begge gange blev der udledt kulilte(CO) i koncentrationer, hvor grænseværdien på 1.000 ppm er overskredet væsentligt. Kombinationen af kulilte og små rum kan være yderst farlig.
Sikkerhedsstyrelsen kom på sporet af køleskabet i forbindelse med en ulykke, hvor en bedstemor og to børnebørn blev kulilteforgiftet i et kolonihavehus på Sjælland.

- Taler vi om en svag person, berusede personer eller mindre børn,  vurderes risikoen for en alvorlig ulykke til at være særdeles stor, siger Bjarne Holm, ingeniør i Sikkerhedsstyrelsen.

Sikkerhedsstyrelsen advarer forbrugere mod at bruge køleskabet. De opfordres til at returnere køleskabet til den forhandler, de har købt det igennem.

Faktaboks:
Ved forbrænding afgives primært vanddampe og kultveilte (CO2). Ved ufuldstændig forbrænding kan der dannes kulilte (CO).som binder sig over 200 gange stærkere til blodets hæmogobin end ilten (O2) og man bliver derved kulilteforgiftet.

Ønskes yderligere oplysninger så kontakt gerne Mette Cramon, kommunikationskonsulent i Sikkerhedsstyrelsen, mobil: 25431653.


Sidst opdateret: 13-feb-2012
Kontaktperson: webmaster