Sikkerhedsstyrelsen
  1. Print
  2. Zoom ind
  3. Zoom ud

Nye bekendtgørelser på autorisationsområdet

De nye bekendtgørelser træder i kraft den 1. juli 2017.Det drejer sig om følgende bekendtgørelser:

Bekendtgørelse nr. 629 af 2. juni 2017 om kvalitetsledelsessystemer for autoriserede virksomheder på el-, vvs- og kloakinstallationsområdet og for virksomheder med virksomhedsgodkendelse på gasområdet. Bekendtgørelsen afløser bekendtgørelse nr. 545 fra 2014.
Bekendtgørelsen kan ses på Retsinformation

Bekendtgørelse nr. 628 af 2. juni 2017 om godkendelse af kontrolinstanser til godkendelse og efterprøvning af kvalitetsledelsessystemer for autoriserede og godkendte virksomheder på el-, vvs- og kloakinstallationsområdet. Bekendtgørelsen afløser bekendtgørelse nr. 1461 fra 2014.
Bekendtgørelsen kan ses på Retsinformation

Bekendtgørelse nr. 627 af 2. juni 2017 om autorisation og drift af virksomhed på el-, vvs- og kloakinstallationsområdet. Bekendtgørelsen afløser bekendtgørelse nr. 547 fra 2014.
Bekendtgørelsen kan ses på Retsinformation 

Bekendtgørelse nr. 626 af 2. juni 2017 om elinstallationsrapporter som led i huseftersynsordningen. Bekendtgørelsen afløser bekendtgørelse nr. 19 fra 2012.
Bekendtgørelsen kan ses på Retsinformation 

Bekendtgørelse nr. 625 af 2. juni 2017 om føring af elkabler og vandrør. Bekendtgørelsen afløser bekendtgørelse nr. 541 fra 2014.
Bekendtgørelsen kan ses på Retsinformation

Bekendtgørelse nr. 639 af 2. juni 2017 om ændring af bekendtgørelse om sikkerhed for udførelse og drift af elektriske installationer. Bekendtgørelsen ændrer § 75 i bekendtgørelse nr. 1082 fra 2016.
Bekendtgørelsen kan ses på Retsinformation

Bekendtgørelse nr. 561 af 30. maj 2017 om godkendelse af fagligt ansvarlige på el-, vvs- og kloakinstallationsområdet og på gasområdet m.v. Bekendtgørelsen afløser bekendtgørelse nr. 543 fra 2014.
Bekendtgørelsen kan ses på Retsinformation

Bekendtgørelse nr. 560 af 30. maj 2017 om simple arbejder på el-, vvs- og kloakinstallationsområdet, som enhver må udføre. Bekendtgørelsen afløser bekendtgørelse nr. 546 fra 2014. 
Bekendtgørelsen kan ses på Retsinformation

Bekendtgørelse nr. 559 af 30. maj 2017 om ophævelse af bekendtgørelse om Sikkerhedsstyrelsens bemyndigelse af kontrolinstanser til at udføre den særlige tilsynsordning på vand- og afløbsområdet. Bekendtgørelsen ophæver bekendtgørelse nr. 1041 fra 2003.
Bekendtgørelsen kan ses på Retsinformation 


Sidst opdateret: 09-juni-2017
Kontaktperson: webmaster