Sikkerhedsstyrelsen
  1. Print
  2. Zoom ind
  3. Zoom ud

Ny uddannelse som festfyrværker

Fra 1. juli 2017 ændres uddannelsen som festfyrværker.Blandt de væsentlige ændringer er:

  • Der kræves fremover deltagelse i 10 arrangementer i praktik hos en godkendt festfyrværker for at blive godkendt som festfyrværker. Det tidligere krav var 50 arrangementer.
  • Der er ikke længere krav om repetitionskursus, men der er fortsat krav om, at den skriftlige repetitionsprøve bestås.
  • Andre aktører end Sikkerhedsstyrelsen får mulighed for at udbyde kursusforløb som led i festfyrværkeruddannelsen.

Reglerne findes i bekendtgørelse nr. 482 af 18. maj 2017 om godkendelse som festfyrværker afløser bekendtgørelse nr. 1426 fra 2009.

Bekendtgørelsen kan findes på Retsinformation https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=191245

Læs mere om uddannelsen som festfyrværker her: http://www.sik.dk/Virksomhed/Fyrvaerkeri-for-fagfolk/Uddannelse-som-fyrvaerker


Sidst opdateret: 03-juli-2017
Kontaktperson: webmaster