Sikkerhedsstyrelsen
  1. Print
  2. Zoom ind
  3. Zoom ud

Spørgeskemaer om driftslederrollen

På vegne af Sikkerhedsstyrelsen udsendes der i løbet af kort tid spørgeskemaer til bl.a. forsyningsselskaber om, hvordan driftslederrollen bruges i praksis.Undersøgelsen er led i styrelsens arbejde med udformning af en ny bekendtgørelse om drift af elektriske anlæg.

Rambøll Management står for undersøgelsen, hvor driftslederrollen skal kortlægges hos traditionelle forsyningsselskaber, men også i andre typer af virksomheder i berøring med regelsættet på anlægsområdet, eksempelvis store industrivirksomheder. I alt vil cirka 200 virksomheder i første halvdel af november modtage et spørgeskema, og et lille antal virksomheder vil derudover blive bedt om at deltage i interviews, som skal uddybe, hvordan der i praksis arbejdes med driftsledelse i danske virksomheder. 

Det er Sikkerhedsstyrelsens håb, at der bliver taget positivt mod henvendelserne, da besvarelserne er vigtige for det videre arbejde med bekendtgørelsen om sikkerheden i forbindelse med drift af elektriske anlæg.


Sidst opdateret: 23-dec-2015
Kontaktperson: webmaster