Sikkerhedsstyrelsen
  1. Print
  2. Zoom ind
  3. Zoom ud

Risiko for kulilteforgiftning fra gasdrevet køleskab i campingvogne

PRESSEMEDDELELSE:Krav om konstruktionsændring i Hobby-campingvogne type 540 WLUJULI 2016: Sikkerhedsstyrelsen advarer mod, at køleskabe i Hobby-campingvogne type 540 WLU anvendes med gas, da der kan være risiko for udledning af kulilte i giftige koncentrationer i campingvognen.  Sikkerhedsstyrelsen har påbudt den danske distributør, Hobby Danmark ved Campex ApS, at ændre konstruktionen på de Hobby-campingvogne af type 540 WLU, der er solgt i Danmark, såvel nye som brugte. Forbrugere med en Hobby-campingvogn af denne model kan rette henvendelse til forhandleren af campingvognen.

Risikoen for kulilteforgiftning skyldes, at det kombinerede el- og gasdrevne køleskab i campingvognen er monteret, så der er et hul ved skabssiden, hvor røggas kan trænge ud. Gasdrevne køleskabe skal være installeret sådan, at røggassen ledes ud i det fri og ikke kan trænge ind i campingvognens beboelsesrum, da det giver risiko for kulilteforgiftning.

Problemet er konstateret i Hobby-campingvogne type 540 WLU af flere årgange. Forbrugere må således ikke anvende køleskabet som gasdrevet, indtil fejlen ved installationen er udbedret. Der er ikke risiko for udledning af kulilte ved at anvende køleskabet, hvis det kun er tilsluttet elnettet på 230 V eller 12 V.

Information om risikoen ved brug af det gasdrevne køleskab kan findes på Sikkerhedsstyrelsens hjemmeside

OPDATERING APRIL 2017: Der er i to tilfælde konstateret en tilsvarende konstruktion på Hobbycampingvogne model 560 WLU. Begge vogne har været registreret første gang i 2010. Sikkerhedsstyrelsen er i dialog med fabrikanten Hobby i Tyskland for at få fastslået, om der er solgt flere campingvogne i Danmark med samme konstruktion.


Sidst opdateret: 19-april-2017
Kontaktperson: webmaster