Sikkerhedsstyrelsen
  1. Print
  2. Zoom ind
  3. Zoom ud

Pas på faren ved små batterier

Kloden rundt sættes der i denne uge fokus på faren ved små batterier, som børn kan sluge. Sikkerhedsstyrelsen deltager i kampagnen og har samlet en række gode råd til de danske forældre.Billede af knapcelle batterier

I uge 25 er der i alle OECD-lande international opmærksomhedsuge om knapcelle-batterier. Det er de små flade batterier, som findes i mange små apparater, som vi omgiver os med i dagligdagen. Både i for eksempel legetøj, lommeregnere og andre mindre elektroniske apparater.

Målet med ugen er at skabe opmærksomhed om de risici og farer, der kan være forbundet med de små batterier. Det handler især om, at undgå at små børn kan få fingrene i batterierne – da de putter dem i munden. Og et slugt knapcellebatteri kan have fatale konsekvenser.

Ifølge OECD er mange ikke opmærksomme på de farer, som batterier udgør. Og derfor vil produktsikkerhedsmyndigheder i alle OECD-lande give en række gode råd om sikker brug af batterierne. Det er et initiativ, som Danmark naturligvis bakker op om.

- Hvis knapcelle-batterierne sluges, kan de give alvorlige skader og i værste fald betyde dødsfald. Selv om barnet ikke sluger batteriet, kan det give skader. Det er fordi, at batteriet kan skabe en kemisk reaktion, som giver forbrændinger i mund og svælg. Derfor er det vigtigt, at man bruger sin sunde fornuft og sikrer sig, at de små batterier ikke er tilgængelige for børn, siger Mette Cramon, kommunikationskonsulent i Sikkerhedsstyrelsen. 

OECD har udarbejdet en række gode råd, ligesom kampagnen kan følges på facebook og twitter via  #worldbatterysafety

Gode råd

  • Sørg for at batterierne er udenfor børns rækkevidde
  • Tjek, at de produkter, der er inden for børns rækkevidde, er designet, så der ikke er let adgang til knapcellebatterierne
  • Undersøg med jævne mellemrum produkter, som børn bruger, for at sikre, at batteriholderen er forsvarligt lukket af
  • Hold øje med advarselsvejledning på produkter – og følg instrukserne om knapcellebatterier
  • Bortskaf brugte batterier med det samme, så børn ikke kan få fat i dem
  • Søg straks læge ved mistanke om at et barn har slugt et batteri.

 Kontakt gerne Mette Cramon, Sikkerhedsstyrelsen, 25431653, for yderligere information og kommentarer


Sidst opdateret: 19-maj-2015
Kontaktperson: webmaster