Sikkerhedsstyrelsen
  1. Print
  2. Zoom ind
  3. Zoom ud

Nye bekendtgørelser om varmefordelingsmålere

To nye bekendtgørelser om varmefordelingsmålere træder i kraft 1. marts 2015.Den gamle varmefordelingsmålerbekendtgørelse, Bekendtgørelse 70 af 28. januar 1997 om kontrol med varmefordelingsmålere, der anvendes som grundlag for fordeling af forbrug af varme, er blevet erstattet af to nye bekendtgørelser:

Bekendtgørelse om varmefordelingsmålere der anvendes som grundlag for fordeling af varmeudgifter -  https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=165535. Her fastsætter kravene til varmefordelingsmålerne, varmeleverandørerne og varmeforbrugerne.

Bekendtgørelse om krav til målerinstallatører, som monterer, skalerer og servicerer varmefordelingsmålere -  https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=165537. Her fastsættes kravene  til målerinstallatørerne.

De væsentligste ændringer er:

  • Præcisering af kravene til to-følermålere
  • Kravet om kontrolsystem erstattes af en række oplysninger, som varmeleverandøren skal kunne stille til rådighed for forbrugerne
  • Bortfald af varmeleverandørernes mulighed for at udskifte væskeampuller og batterier
  • Bortfald af bemyndigelse af målerinstallatørerne
  • Præcisering af kravene til de certificerede målerinstallatører
  • Certificeringskravet omfatter kun målerinstallatører, der er etablerede i Danmark

Bekendtgørelserne træder i kraft den 1. marts 2015. 


Sidst opdateret: 02-dec-2014
Kontaktperson: webmaster