Sikkerhedsstyrelsen
  1. Print
  2. Zoom ind
  3. Zoom ud

Ny bekendtgørelse, der implementerer måleinstrumentdirektivet

Sikkerhedsstyrelsen har udstedt en ny bekendtgørelse, der implementerer måleinstrumentdirektivet (MID). Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. januar 2017 og erstatter bekendtgørelse nr. 313 af 30. marts 2016.DECEMBER 2016: Forskellen på den nye  bekendtgørelse og den gamle er, at der i
§ 67 er tilføjet et stk. 2.

Bekendtgørelsen kan ses på Retsinformation her.


Sidst opdateret: 03-feb-2017
Kontaktperson: webmaster