Sikkerhedsstyrelsen
  1. Print
  2. Zoom ind
  3. Zoom ud

Ny bekendtgørelse, der implementerer direktivet om ikke-automatiske vægte

Sikkerhedsstyrelsen har udstedt en ny bekendtgørelse, der implementerer direktivet om ikke-automatiske vægte (NAWI). Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. januar 2017 og erstatter bekendtgørelse nr. 312 af 30. marts 2016.DECEMBER 2016: Forskellen på den nye  bekendtgørelse og den gamle er, at formuleringen af § 33, stk. 2, er ændret, og at der i § 64 er tilføjet et stk. 2.

Bekendtgørelsen kan ses på retsinformation her.


Sidst opdateret: 03-feb-2017
Kontaktperson: webmaster