Sikkerhedsstyrelsen
  1. Print
  2. Zoom ind
  3. Zoom ud

Elinstallationsbekendtgørelsen er nu udstedt

Bekendtgørelse om sikkerhed for udførelse og drift af elektriske installationer er nu udstedt af Erhvervs- og Vækstministeriet. Bekendtgørelsen træder først i kraft om et år, men kan læses allerede nu på elsikkerhedsregler.dk og retsinformation.JULI 2016: Læs bekendtgørelse nr. 1082 af 12/07/2016 om sikkerhed for udførelse og drift af elektriske installationer på Elsikkerhedsregler.dk eller på Retsinformation.dk

De fire øvrige bekendtgørelser, som knytter sig til elsikkerhedsloven, er endnu under udarbejdelse og vil tidligst kunne træde i kraft 1. juli 2017.


Sidst opdateret: 16-aug-2017
Kontaktperson: webmaster