Sikkerhedsstyrelsen
  1. Print
  2. Zoom ind
  3. Zoom ud

Det er farligt at indtage lattergas til beruselse

Sundhedsstyrelsen vurderer, at salg af gaspatroner til indtagelse af lattergas for at blive beruset, udgør en sundhedsrisiko. Det betyder, at det ikke er lovligt at sælge gaspatroner med beruselse som formål. Læs her Sundhedsstyrelsens notat om misbrug af lattergas fra flødeskumspatroner.Sundhedsstyrelsen vurderer at de sundhedsmæssige risici og i særdeleshed risikoen for for-giftninger forbundet med brug af lattergas fra gaspatroner produceret til industrielle formål, udgør en reel risiko for borgeren og markedsføring/salg af gaspatroner til beruselse derfor skal/bør ophøre. Sikkerhedsstyrelsen er overordnet myndighed på produktsikkerhedsområdet og har bistået Sundhedsstyrelsen med at fortolke reglerne. Produktsikkerhedssloven slår fast, at en sådan risikovurdering betyder, at produkter med det formål ikke lovligt kan sælges til danske forbrugere.

Link til Sundhedsstyrelsen.dk


Sidst opdateret: 23-marts-2017
Kontaktperson: webmaster