Sikkerhedsstyrelsen
  1. Print
  2. Zoom ind
  3. Zoom ud

Ændring af bekendtgørelser på fyrværkeriområdet

To bekendtgørelser, der implementerer det pyrotekniske direktiv 2013/29/EU, træder i kraft 1. januar 2017.DECEMBER 2016: Direktivet implementeres primært ved ændring til bekendtgørelse nr. 1423 af 16. december 2009, mens der foretages enkelte ændringer i bekendtgørelse nr. 1424 af 16. december 2009.

Bekendtgørelserne kan findes på Retsinformation.

Bekendtgørelse nr. 1386 af 25. november 2016 om ændring af bekendtgørelse om krav til fyrværkeri og andre pyrotekniske artikler. Link til Retsinformation.dk 

Bekendtgørelse nr. 1385 af 25. november 2016 om ændring af bekendtgørelse om indførsel, fremstilling, opbevaring, overdragelse, erhvervelse og anvendelse af fyrværkeri og andre pyrotekniske artikler. Link til Retsinformation.dk 


Sidst opdateret: 16-aug-2017
Kontaktperson: webmaster