Sikkerhedsstyrelsen
  1. Print
  2. Zoom ind
  3. Zoom ud

Ændring af bekendtgørelse om e-mærkning

Sikkerhedsstyrelsen har udstedt en bekendtgørelse, der ændrer e-mærkningsbekendtgørelsen (bekendtgørelse nr. 997 af 8. oktober 2008).DECEMBER 2016: Ændringen betyder, at den måletekniske kontrol, der skal foretages hos påfyldningsvirksomheder eller importører, nu også kan udføres af et laboratorium, der midlertidigt leverer tjenesteydelser i Danmark, og som lovligt er etableret i et andet EU- eller EØS-land, hvor laboratoriet lovligt kan udføre måleteknisk kontrol i henhold til e-mærkningsdirektivet (direktiv 76/211/EØF).

Ændringen træder i kraft den 1. januar 2017 og kan ses på Retsinformation her


Sidst opdateret: 22-dec-2016
Kontaktperson: webmaster